Ave Mitt sattus juba õpingute ajal tööle panga lepingute ettevalmistamise allosakonda, kandideerides esialgu vaid praktikale. „Sinna tööle jäämine sõltus suurel määral töö huvipakkuvast sisust ning meeldivast meeskonnast ning juhist,“ rääkis Mitt.

Eve Sirel alustas tööd koolis – tänu oma emale – varajases nooruses. „Minu jaoks oli õpetajaks olemine osa minust kui isiksusest. Esimesi tunde andsin 9. klassis käies, kui emal oli vaja aeg-ajalt kooli juhtimisega mingeid asju ajada,“ meenutas Sirel. Nõnda õpetas ta ka keskkooli ajal, pärast seda värvati teda kui noort ja hakkajat korduvalt erinevatesse koolidesse.

Suurimad õnnestumised

Eve Sirel ei osanud koolis töötamise ajal hinnata ja tajuda, millist mõju ta õpilastele avaldas. „Hiljem nendega kokku saades on mind vist kõige rohkem puudutanud just need lood, kus on selgunud, milliseid valikuid õpilased oma elus tänu minule on teinud,“ rääkis Sirel.

Ave Mitt tõstab esile kollektiivi sees pälvitud tunnustuse. „Ma sain eelmisel aastal parima uue töötaja tiitli ja see tegi mind väga õnnelikuks,“ ütles Mitt. Ta leiab, et hea meeskond on ükskõik millises töökohas oluline ning aitab headele tulemustele palju kaasa.

Uuendustele suunatud

Praegu operatsioonide juhina töötav Eve Sirel nentis, et on pangas saanud osa võtta mitmetest erineva suurusega projektidest, olnud osaline meeskonna ehitamisel ja mis peamine – olnud osa millegi täiesti uue loomisest. Sama energiaga töötamine jätkub tema jaoks veel praegugi. Saue Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Ave Mitt tunnistas, et õpetajana töötamine on tal mõttes olnud juba noorelt, kui ta ainet teistele selgitas ja neid õppimisega aitas. Ta leiab, et on valmis digimaailma õppimise ja arenemise võtmes õpilastele lähemale tooma. „Mul on missioonitunne ja soovin tõepoolest koolitööd kaasajastada,“ rääkis Mitt.

Matemaatika kui vundament

Eve Sirel peab oluliseks mitte karta, et valitud eriala ülikoolis ei taga täpset seda töökohta, mille jaoks õpitud on. Ta leiab, et õiged asjad jõuavad inimeseni siis, kui ta õpib seda, mis teda huvitab. „Minu tööandja võttis mu tööle tänu minu matemaatikakraadile, kuigi mul konkreetsed oskuseid ei olnud,“ ütles Sirel. Ta teadis, et matemaatika alus on tal tugev ja selle peale on palju võimalik „ehitada“.

Ave Mitt toob matemaatika õppimise argumendiks teadmistepagasi, mille koolist saab. „Lõpetanu võib minna füüsikuks, teede projekteerijaks, panka spetsialistiks, õpetajaks või riigikokku tööle, sest omandatud on oskus loogiliselt mõelda ja oma elu selle järgi korraldada,“ on Mitt kindel.

Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudis saab matemaatikat, majandusmatemaatikat ning andmeanalüüsi õppida bakalaureusetasemel ning matemaatikaõpetaja eriala magistritasemel.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid