Peale eriolukorra välja kuulutamist tegime õpetajatega kiire koosoleku, kus leppisime kokku põhimõtted distantsõppe korralduse osas - et kõik tunneksid end uues olukorras kindlalt. Kuna olime varem teinud nii e-õppepäevi, projektõppel ja lõimingul põhinevaid koolipäevi ja -nädalaid, kinnitasid õpetajad, et distantsõpe neid ei hirmuta. „Ettevõtliku Kooli" põhimõtete järgi toimetamine on andnud meile julguse ja ettevalmistuse uuele olukorrale vastu minna.

Loovad ja elulised ülesanded köidavad lapsi nii väga, et nad ei märkagi, et tegu on õppetööga

Õpetajate leidlikkusest annavad tunnistust mõned toredad näited õppetöö nutikast korraldamisest: näiteks kodustest vahenditest kompassi meisterdanud ja selle abil koduümbruses ilmakaari määravad õpilased on märkamatult õppinud nii loodusõpetust, eesti keelt, kunstiõpetust, matemaatikat kui tööõpetust. Ka taimede kasvatamine, mõõtmine, pildistamine ning vaatlustulemuste õpimappi kandmine lõimib eri aineid ja pakub lastele palju elevust.

Kui geograafiaõpetaja saatis lapsed „virtuaalsele puhkusereisile", sai ta vaimustunud laste tagasiside, kes ütlesid, et tegid palutud ühe reisi asemel lausa neli, sest tegemist oli sedavõrd põneva ülesandega.

Et oleme lugemist väärtustav kool ja lugemine on meie iganädalane tegevus, koostavad lapsed teistele lugemismõistatusi, milles kaaslased peavad teose pealekirja ära arvama. Kuna lugemisülesandeid koostavad kaasõpilastele lapsed ise, on hasart ja huvi lugemise vastu tavapärasest kordades suurem.

Erilist rõõmu valmistab see, kui paljud pered laste õppetegevustes kaasa löövad: küll muusikatunni ülesandena liisusalmi videotes kaasa tehes, kui fotojahil või pere tarbimisharjumusi analüüsides. Kui 2. klass sai ülesandeks oma vanemate töödega põhjalikumalt tutvuda, avastas üks poiss enda jaoks õmblemise ja on nüüdseks juba masinal mitu eset valmis teinud.

Ettevõtlus on täna keerulises seisus, kuid ettevõtlusõpe pole katkenud. Õpilasfirmade eestvedajatele annab praegune olukord erakordselt elulise õppetunni. Kuigi toodete valmistamine on pausil, saavad noored koostada tegevuste ajakava, uurida veebis toodete reklaamimise ja müümise võimalusi, analüüsida kliente ning plaanida firma tegevust eriolukorras. Ehk saabki juba vaheaja järel ka õpilasfirmade tooteid internetist osta.

Laste ettevõtlikkust illustreerib seegi, et nad korraldasid ise veebi teel klassiõhtu ning näitavad üles initsiatiivi erinevate olukordade lahendamiseks. Just sellised noored viivadki oma loovate ideede ja lahendustele orienteeritud mõtteviisiga ühiskonda edasi.

Pidev suhtlus aitab väljakutsetele lahendusi leida
Kogume palju tagasisidet - oleme korraldanud küsitluse nii vanematele kui õpilastele, et välja selgitada võimalikud kitsaskohad ning leida lahendused. Suhtleme omavahel palju: motiveerime, innustame, naljatame, nagu õpetajate toas ikka, ehkki teeme seda veebikeskkonnas.

Oleme palju tähelepanu pühendanud neile, kes ise väga hästi kodus õppimisega hakkama ei saa. Igale lapsele on leitud abiline, kes telefoni või veebisuhtluse teel individuaalseid selgitusi jagab ning õpilastele lisatoeks on.

Usaldame õpilasi ning tunnustame neid, kes uues olukorras tublid on olnud. Seepärast lubasime õpetajatel vaheajaeelsel nädalal vabastada ülesannetest täielikult või osaliselt need, kes eelnevad neli nädalat olid ülesanded hästi ja õigeaegselt ära teinud. Need õpilased tõestasid, et olid lisaks ainealastele teadmistele saanud suurepäraselt hakkama ka enesejuhtimise ning aja targa kasutamisega. Nii said õpetajad vaheajaeelsel nädalal keskenduda neile, kel rohkem tuge ja abi vaja.

Avatud meel ja ettevõtlik hoiak on muutustega kohanemiseks hädavajalikud
Õpetajad olid distantsõppeks valmis, ka õpilased olid eriti alguses erakordselt tublid ning neilt tuli väga palju positiivset tagasisidet. Avatud meel ja ettevõtlik hoiak, julgus teha teisiti, mitte peljata eksimist, vaid sellest õppida, on meie koolis ka varem igapäevaselt levinud mõtteviisiks. Seepärast ei olnud distantsõppele üleminek seotud stressiga ärajäänud õppetundide või traditsioonilisel viisil käsitlemata jäänud teemade pärast. Juba esimesel nädalal jagasid õpetajad omavahel nippe, kuidas õpet tõhusalt ja huvitavalt korraldada.

Usun, et igal koolil on oma tugevad küljed, mis kriisiolukorras ellu jääda aitavad. On see „Ettevõtliku Kooli" põhimõtete järgimine, tugevad traditsioonid õppimises või mõni kolmas asi - igaühele oma. Meie koolil aitasid olukorraga kohaneda väärtused ja käitumisviisid, mida oleme õpilastes teadlikult kujundanud: vastutustunne, enesejuhtimine, oma töö plaanimine ja tulemuste hindamine. Näengi kasu sellest, et oleme kujundanud nii õpetajate kui õpilaste mõtteviisi olema loov, saama uutes ja keerukates olukordades hakkama, leidma lahendusi kui vaja, tegema vigu ja neist õppima.

Olen kuulnud ütlemist, et head kriisi ei saa raisku lasta. Kui karmide sõnade taga asja helget poolt vaadata, siis on eriolukord andnud võimaluse õppida nägema lihtsate igapäevaste asjade ja inimsuhete väärtust.

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu võrgustikus on täna 283 kooli, kus ettevõtlusõpet ja ettevõtluspädevusi väljatöötatud metoodika põhjal järjepidevalt arendatakse. Seda kõike eesmärgiga valmistada noori ette keerulistes olukordades iseseisvalt hakkama saama.


Suure-Jaani kool on liitunud nii „Ettevõtlik Kool“ kui JA Eesti õpilasfirmade programmiga.
Loe lähemalt

Õpilasfirmade e-poega tutvu

Ettevõtlusõppe programmi „Edu ja tegu“ elluviimist toetab Euroopa Sotsiaalfond

Jaga
Kommentaarid