Merkel ütles, et selline fond on Saksamaa huvides, kirjutas Reuters. Saksamaa valitsusjuht märkis, et Berliin soovib edaspidi suurendada sissemakseid EL eelarvesse.

„Kõigile oli selge, et sellist fondi on vaja,“ ütles Merkel.

Peaminister Jüri Ratas rõhutas videokonverentsil ELi riigipeade ja valitsusjuhtidega, et Euroopa majandus tuleb terava tervisekriisi ületamise järel kiirelt ja otsustavalt taaskäivitada nii, et see toetaks siseturu tõrgeteta toimimist, sest sellest sõltub kõigi eurooplaste käekäik.

ELi riikide juhid keskendusid videokonverentsil COVID-19 kriisist taastumise kavale ning sammudele, mida on vaja teha majanduse taaskäivitamiseks. Liikmesriigid tegid Euroopa Komisjonile ülesandeks analüüsida ja esitada ettepanek Euroopa taaskäivitamisfondi loomise kohta. Samuti esitab Euroopa Komisjon tänase arutelu põhjal mai alguses ettepaneku, kuidas järgmist pikaajalist Euroopa Liidu eelarvet, mis on veel kokku leppimata, kriisist ülesaamiseks ja majanduse taaskäivitamiseks kohandada.

Peaminister Ratas rõhutas, et Euroopa siseturu tõrgeteta taaskäivitamine on ülioluline ning see on majanduse elavdamise alustala. „Me oleme selles kriisis kõik koos, see mõjutab kõiki Euroopa riike. Seetõttu on väga oluline, et pingutame ühiselt sellest väljumiseks ning koordineerime oma tegevusi, nii et see aitaks meie inimesi ja ettevõtjaid,“ lausus Ratas. „Euroopa majanduse käivitamise lahendus peab olema piisav. See peab olema strateegiline ja turgude jaoks veenev, aga ka ajutine,“ lausus Ratas.

Euroopa majanduse elavdamine ei saa Ratase sõnul tugineda ainult laenudele ja finantsinstrumentidele, vaid tuleb anda ka toetusi, et luua kindlust investeerimiseks ja motiveerida jätkama ELi jaoks oluliste strateegiliste suurprojektidega. „Ühisprojektid elavdavad majandust ja aitavad meil kriisist kiiremini taastuda. Samuti peavad need aitama meil arendada digimajandust, saavutada kliimaeesmärke ning tugevdada siseturgu ja vastupanuvõimet erinevatele riskidele,“ lausus peaminister Ratas.

Peaminister rõhutas veel, et kriisiolukorras ei tohi Euroopa Liit unustada ka oma naabreid. „Sõpru tuntakse hädas. Euroopa Liit peab olema toeks Aafrika ja Lääne-Balkani riikidele ning idapartneritele. Me peame neid aitama, sest oleme omavahel tihedalt seotud,“ ütles Ratas.

Pärast 9. aprillil 2020 toimunud eurorühma koosolekut kinnitati eile ülemkogul kokkuleppe, mis käsitleb kolme olulist turvavõrku töötajatele, ettevõtjatele ja riikidele ning mille maht ulatub 540 miljardi euroni. Pakett tahetakse võtta kasutusele 1. juuniks 2020.

Samuti lepiti kokku, et jätkatakse tööd taastumisfondi loomiseks, mida on vaja nii kiiresti kui võimalik. See fond peab olema ulatuslik, suunatud Euroopa kõige rohkem mõjutatud sektoritele ja geograafilistele piirkondadele ning mõeldud praeguse enneolematu kriisiga toimetulekuks.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid