Tänases keerulises olukorras on raske nii tööandjatel kui ka töövõtjatel ning varasemast enam on vaja paindlikkust ning teineteise mõistmist.

Juristide sõnul ei ole varasemalt sellist olukorda olnud ning valmis ei olnud selleks ei inimesed ega ka seadused. HUGO.legal tööõiguse jurist Katrin Martis toob välja peamised põhjused, millega inimesed täna juristi poole pöörduvad.

Martis soovitab nii tööandjatel kui ka töötajatel säilitada lugupidamine ning teineteise mõistmine ja kõik töökorraldust puudutavad kokkulepped fikseerida kirjalikult.

"Lühidalt võiks öelda, et täna ei ole mitte nõudmiste aeg vaid pigem leppimise ning mõistmise aeg – kui tööandja on raskustes, siis tuleb seda mõista ka töötajatel ning leida mõistlikud kokkulepped keerulise olukorra üleelamiseks," rääkis Martis.

Riik on Mrtise sõnul täna tuge pakkumas mõlemale poolele ning eriolukorra toetusmeetmed leevendavad kindlasti pingeid. "Samas tuleb täna palju ette olukordi, kus raskused on töösuhted keeruliseks muutnud ning juristide abile loodavad nii tööandjad kui ka töötajad," tõi ta välja.

"Juristina soovitan hilisemate arusaamatuste vältimiseks kõik töösuhteid puudutavad kokkulepped, olgu need siis ajutised või püsivamad, sõlmida kindlasti kirjalikult – nii on hiljem oluliselt lihtsam vaidlusi lahendada," lisas Martis.

Töötajate viimaste nädalate mured:

  • Ähvardused ja otsitud põhjused töötajast vabanemiseks, püütakse vabaneda süüdistades töötajaid usalduse kaotuses, varguses jne
  • Tööandjad vähendavad töötajate palkasid (TLS § 37 lg 1), kuid ei vähenda töömahtu
  • Palgata puhkuse nõudmised tööandja poolt
  • Töösuhete lõpetamine, millest inimesed saavad teada töötamise registri kannetes
  • Ei maksta hüvitisi ega ka töötasusid välja, kuigi töölepingu viimasel päeva on tööandjal selleks kohustus (TLS § 84)
  • Soomes töötavatele eestlastele, kes on sundpuhkusele määratud, ei tasuta palka tööga kindlustamata aja eest (TLS § 35 järgi tuleb tasuda)
  • Vallandamised kõikvõimalikel põhjustel, mis haakuvad TLS § 86 ja § 88 sisuga
  • Nõutakse omal soovil lahkumisavaldust, kuid see peab olema töötaja initsiatiiv ja tahe, mitte tööandja
  • Koondamised, mis enamjaolt on õigesti vormistatud
Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid