Uue heaolu ja tervisekäitumise magistritaseme õppekava tugevus peitub heaolu mõiste olemuses. Heaolu on sügavalt humanistlik mõiste ja toetub läänemaailma alusväärtustele.

Õnnelikuks ei saada üksi, õnnelikuks saadakse koos. Selles peitub inimkonna aastatuhandetepikkune kogemus, mis näitab vaid ühte – hoolivus ja sallivus, vastastikune abistamine ja toetamine on inimesele ainuvõimalik olemise keskkond. Muud arengud viivad meid üksteise hävitamise, kättemaksu ja kaose teele.

Pandeemia on omamoodi proovikivi tsivilisatsioonile, mis karjub humanistlike väärtuste järele. Me vajame neid, kes hoiavad meie silme ees humanistlikke väärtusi.

Erilisus ja universaalsus ühekorraga

Heaolu teema sisaldab erinevate teadusvaldkondade lähenemisi. Sellest aga tuleneb asjaolu, et asjatundjaks heaolu alal saab pidada inimest, kelle teadmised sisaldavad arusaamu erinevatest heaolu tüüpidest ja nende olemusest. Laiem vundament annabki kõne all olevale olulise eelise nende õppekavade ees, kus heaoluks peetakse ühte heaolu tüüpi.

Tallinna ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi esimene ingliskeelne õppekava on rahvusvaheline. Rahvusvahelisus on oluline selles mõttes, et ta näitab heaolu teema sõltuvust erinevatest kultuuridest ja samas toob esile universaalsed, kõiki inimesi puudutavad aspektid. Globaliseerumise olukorras on igas kultuuris esindatud paljude eri kultuuride esindajad. See tähendab, et õppekava rahvusvahelisus on mudel sellest, mis meid lähitulevikus üha rohkem ees ootab.

Kes on tulevane heaolu ja tervisekäitumise tudeng?

Heaolu ja tervisekäitumise õppekava üliõpilane on see, kes tunnetab vajadust mõelda inimeste heaolule, teha selleks midagi. See, kelle jaoks on oluline eneseteostusel põhinev areng ja kes näeb ülikooli tasemel koolitust sellel erialal kui üht olulist vahendit humanistlike väärtuste levitamiseks praeguses maailmas.

Heaolu ja tervisekäitumise eriala lõpetajad on asjatundjad, kes suudavad aidata kujundada Eesti riigis sallivat ja toetavat elukeskkonda, kes oskavad näha erinevate poliitikate ja konkreetsete projektide inimesi arvestavat dimensiooni.