Nordeconi esimese kvartali käive kasvas aastaga 59 protsenti, 54,9 miljoni euroni. Puhaskahjum kasvas aastaga 16 protsenti, 2,2 miljoni euroni. Ettevõte sai kahju Ukraina grivna ja Rootsi krooni langustest.

„Hetkel ei ole võimalik hinnata koroonaviiruse (COVID-19) mõju tegevusmahtudele tervikuna. Tuginedes teostamata tööde portfellile, millest ligikaudu kolmandiku moodustavad üleminevad tööd 2021. aastasse, prognoosib Nordeconi juhtkond 2020. aastal tegevusmahtude mõningast kasvu võrreldes 2019. aastaga,“ teatas ettevõte börsile. „Juhtkond on äärmiselt tihedas konkurentsiolukorras vältinud põhjendamata riskide võtmist, mis võiksid lepingute täitmisel suure tõenäosusega realiseeruda ettevõttele negatiivselt. Samas püüab juhtkond sobival võimalusel kompenseerida turuolukorrast tulenevat survet marginaalidele portfelli mõningase kasvuga. Eelistatult hoitakse jätkuvalt püsikulud kontrolli all ning jälgitakse kriitiliselt turul toimuvaid muutusi.“