Kaupmeeste Liidu tegevjuhi Nele Peili sõnul on toetust ja selle detailide avalikustamist pikalt oodatud, mistõttu on oluline kiiresti kaupmehi täpsetest tingimustest teavitada. "Toetust saab taotleda läbi EAS-i, seega palume kõigil kaupmeestel pöörduda oma küsimustega järgmise paari nädala jooksul EAS-i poole. Nende kodulehele riputatakse üles ka taotlusvorm ning nõutavate dokumentide nimekiri. Toetuse taotlusi saab esitada juuni lõpuni, aga soovitame taotlused esitada pigem juba juuni alguses," juhendab Peil.

Kaubandusettevõtete kaks suurimat kuluallikat on töötajate palgad ja pindade rent. Seetõttu tegi Kaupmeeste liit Vabariigi Valitsusele ettepaneku toetada kaubandussektorit kriisiajal nii töötajatele suunatud abimeetmetega kui kuue kuu rendimaksete toega. Valitsus leidis hetkel võimaluse toetada kauplusi ühe kuu rendimaksetega, kuni veerandi üürisumma ulatuses. "Kaupmeeste Liidu poolt täname rahandusministrit ja tema meeskonda hea ja konstruktiivse koostöö eest abimeetme taotlemisel. Loodame koostöö ja hea tahte jätkumisele, sest sektor on suur ja olukord on väga keeruline," märkis Peil.

Turuosalistel on palju küsimusi selle kohta, mis perioodi eest, mis alustel ja kellele toetust makstakse. Seega toob Kaupmeeste liit omalt poolt välja võtmefaktid:

  • Toetust makstakse juunikuu eest avamistoetusena kõigile selleks
    ajaks vahepeal suletud olnud kaubanduskeskustes uksed avanud kaubandus- ja teenindusasutustele. Rendisoodustust saavad need kaupmehed, kelle rendileandja teeb samuti soodustuse. Kui rendileandja annab 10% soodustust, paneb ka riik omalt poolt 10%. Kui rendileandja annab 25% soodustust, lisab ka riik 25%.
  • Toetust saab taotleda ettevõte kõigi oma käitiste (äriüksuste) eest koos, aga esitades rendiarved ja muu nõutava dokumentatsiooni ühekorraga. Nõutavad dokumendid on üürileping, veebruarikuine rendiarve, juunikuine rendiarve koos näidatud üürileandja tehtud soodustusega, maksuametist ettevõtte käibedeklaratsioonid märtsi-aprilli 2020 kohta ning võrdleva perioodina märtsi-aprilli 2019 kohta. Viimaste alusel vaadatakse, kas ettevõtte käive on vähemalt 30% langenud.
  • Toetust ei saa käitised, mis ei asu kaubanduskeskustes ja mida valitsuse käsk kaubanduskeskused sulgeda seega ei puudutanud. Samuti ei saa toetust taotleda kaubanduskeskustes opereerivad toidupoed, apteegid, pangakontorid ja telekommunikatsioonifirmade kontorid, vaatamata käibe languse ulatusele.
  • Kui toetustaotlusi tuleb suuremas summas, kui riigi ette nähtud 4-miljoniline eelarve, vähendatakse kõigi toetuse saajate määra proportsionaalselt.