„Tänan nõukogu liikmeid usalduse eest. Praegune majanduskeskkond seab Eesti Energiale tõsiseid väljakutseid. Nõukogu liikmete juhtimis- ja energeetikaalane kogemus ja teadmine aitab ettevõtte tegevust suunata ja vajadusel tegevjuhtkonnale nõuga toeks olla," ütles Väino Kaldoja.

Väino Kaldoja on Eesti Energia nõukogu liige alates 2015. aasta septembrist ja nõukogu esimees alates 2017. aasta maist. Kaldoja on Silberauto asutaja, Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsiooni juhatuse esimees ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja pikaajaline juhatuse liige.

Eesti Energia nõukogusse kuuluvad lisaks Kaldojale Raigo Uukkivi, Meelis Einstein, Ants Pauls, Andres Liinat, Ivo Palu ja Einari Kisel.

Eesti Energia üldkoosolek nimetas nõukogu liikmed ametisse 7. mail. Nõukogu liikmete volitused algasid 12. maist ning kehtivad kaks aastat.