Autorid uurisid ettevõtjate jaoks uue ettevõtmise alustamiseks vajalikke põhifunktsioone: uue tegevusidee genereerimine ning selle idee potentsiaali kohta käivate uskumuste kujunemine. Kolme eraldi uurimusega näitasid autorid, et unevõlas vähe magavad ettevõtjad analüüsivad ärivõimalusi hästi puhanud ametikaaslastest erinevalt. Ja isegi teisiti, kui nad ise teevad seda puhanud olekus.

Esmases uuringus võrreldi 784 ettevõtjat üksteisega ning nad pidid esmalt vastama, kuidas nad eelmisel ööl magasid. Iga uuringus osaleja pidi seejärel lugema kolme uue tehnoloogiaga seotud äriidee kokkuvõtet. Neid kokkuvõtteid eraldi ka kontrollgrupp ehk ettevõtjatest ning investoritest koosnev grupp inimesi. Hinnangud jagati ilmsete ning mitte nii ilmsete ehk varjatud tegurite alusel.

Kahel ideel kolmest olid nii ilmsed kui varjatud tegurid, mis tähendab, et nende ideede ärilise edu potentsiaal oli suurem. Ühel ideel oli suurepärane tehnoloogia ning turu vaheline seos, kuid sellel olid tõsised varjatud puudused, mis tähendab, et see idee oli teistest väiksema potentsiaaliga.

Eelneval ööl vähem maganud ettevõtjad pidasid just seda viimast ideed teistest paremaks. See tähendab, et vähe maganud ettevõtjad langetavad oma otsuse äriidee potentsiaali kohta vaid ilmsete tegurite alusel ning varjatumaid omadusi ei märka.

Teises uuringus jälgiti 101 ettevõtjat 2-3 nädala jooksul. Neid kontrolliti kaks korda päevas: igal hommikul küsiti eelmise öö une kvaliteedi kohta ning teist korda pärastlõunal, mil neil paluti ühte äriideed hinnata. Vähem maganud ettevõtjad eksisid varjatud omadustega ideede hindamisel. Nagu ka eelmises uuringus, ilmnes ka selles, et väsimus vähendas ettevõtja võimet äriidee varjatumate omaduste märkamisel ja hindamisel. Lisaks ilmnes uuringust, et sama inimese tulemused olid erinevatel päevadel erinevad. See tähendab, et isegi juhul, kui sa tavapäraselt nagunii magad teistest vähem, halveneb su hindamis- ja analüüsivõime kui su ööuni jääb sinu normaalsest vähemaks.

Lõpetuseks korraldati uuring ettevõtlustudengitega. Osalejad jagati juhuvalikuga kahte guppi: ühed magasid öösel vähemalt seitse tundi ning teise gruppi kuulujad pidid üleval olema 24 tundi järjest. Mõlemale grupile anti juba esimesest uuringust tuttav äriidee hindamisülesanne.

Sellest katsest ilmnes samuti , et vähem maganud tudengid hindasid ideesid ilmsete omaduste põhjal.

Need uuringud näitavad, et magamatus pärsib ettevõtja jaoks oluliste ülesannete edukat täitmist. Vähem maganud juhid ja ettevõtjad ei suuda hinnata mitmetest keerukatest teguritest koosnevaid seoseid uue tehnoloogia ning äriedu vahel, kuid just need seosed on võtmetegurid äriedu saavutamisel.

Äriideid on paju ning valele keskendumine võib ettevõtjale saatuslikuks saada. Esimene samm võib olla määrav, kas ettevõtja saab edukaks või põrub. Ja selle asemel, et võtta korralikku magamist kui nõrkuse märki, aitab korralik uni äriideede puhul terasid sõkaldest eraldada. Eriti oluline on korralikul välja puhata enne äriideede analüüsi.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid