Valga Puu toetab projekti 60 000 euroga, mis võimaldab Toidupangal nelja kuu jooksul pakkuda kohalikku toidukaupa lasterikastele peredele, puuetega inimestele ja teistele abivajajatele.

Põlva toidupanga eestvedaja Kairit Numa sõnul sõlmiti Valga Puuga kokkulepe, et abipakkidesse minev toit ostetakse vaid kohalikelt tootjatelt, et pakkuda inimestele kvaliteetset toitu ja samas toetada ka väikeettevõtteid. Numa sõnul tulid kohalikud tootjad projektiga kohe kaasa ning pingutasid omalt poolt parima tulemuse saavutamiseks.

Valga Puu juhi Andres Oleski sõnul on algatuse üheks eesmärgiks COVID-19 viirusega kaasnenud kriisis üksteisele toe pakkumine. Tema sõnul seisab elu maapiirkondades kahel peamisel ettevõtlussuunal - metsandusel ja põllumajandusel, mis nüüd ühiselt abivajajaid toetama asusid. „Kohaliku kogukonna ja väiketootjate toetamine on meie jaoks oluline ja oleme seda alati vastavalt võimalustele ka teinud,“ ütles Andres Olesk.

Valga Puuga sõlmitud kokkuleppe kohaselt saavad kolme maakonna toidupangad toetust 5000 eurot kuus. Numa sõnul on toidupankade jaoks tegemist väga suurte summadega. „Tavapäraselt saame me annetustena pisikesi summasid ja meil pole mitte kunagi olnud võimalust, et toetusraha eest oleks saanud toitu osta,“ ütles Numa.

Esimesed projekti toidupakid on abivajajateni juba ka jõudnud ning tagasiside on Kairit Numa sõnul olnud äärmiselt positiivne. Kohalikele toidutootjatele tehti ühised hanked ning Põlva-, Võru- ja Valgamaal jagati sisuliselt ühesuguseid kohalike toodetega pakke. Esimesel kuul pandi toetusraha eest kokku 300 üheksakilost kotti toidukraami. Tootjate poolelt osalesid algatuses Nopri Talumeierei, Karni Lihatooted, Jaagumäe keskus, Sangaste Linnas, Aakre Moos, Muna Liisa ja mitmed teised.

*

NB! Delfi koostöös Tallinna linnaga püüab pandeemiast tekkinud kriisi leevendamiseks viia kokku pealinna abivajajaid- ja pakkujaid. Osale sinagi aktsioonis “Seljad kokku”!

Täpsemad reeglid:

1. Delfi pakub võimalust kõikidele töö- ning abivajajatele või -pakkujatele endast märku anda.
2. Blogisse saavad postitada registreeritud identifitseeritavad kasutajad.
3. Kõik avaldamisele minevad postitused on moderaatori poolt modereeritud.
4. Postitus peab sisaldama probleemi või abi pakkumise kirjeldust, piirkonda, inimese nime ja kontaktandmeid (e-mail ja/või telefoninumber), mille kaudu saab abivajaja või abipakkujaga ühendust.
5. Keelatud on postitada kellegi teise andmeid või tekitada postitusega kellelegi kahju.
6. Igas postituses ja üleskutses tuleb lähtuda valitsuse antud kehtivatest korraldustest.
7. Delfi ei vastuta postituste aegumise või adekvaatsuse eest.
8. Kuulutusi avaldatakse järgmistel kellaaegadel: 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 ja 21.00.