Praegu, mil ravijärjekorrad võivad olukorrast tingituna olla varasemast pikemad, ohkab iga vabatahtliku ravikindlustuse omanik kergendatult, kui kriitilisema terviseseisundiga oodata ei anna. Miks see on tööandjale kasulik? Uuringute põhjal võib väita, et töötajad väärtustavad ettevõtet, kes hoolib nende tervisest ja heaolust. Seetõttu ongi just praegu paras hetk keskenduda olemasolevate töötajate rahulolu hoidmisele ja lojaalsuse kasvatamisele.

Vabatahtlik ravikindlustus annab hea võimaluse töötajate motiveerimiseks. Kui võrrelda seda näiteks palgaga, siis arvestades palgale kuluvaid makse, on töötaja jaoks tegu pea kaks korda suurema väärtusega. Ettevõtte poolt vaadatuna annab ravikindlustus eelise värbamisel ja kahtlemata tõstab tööturul ka ettevõtte mainet.

Töötajale annab ravikindlustus võimaluse kasutada tasulisi raviteenuseid väiksema kuluga ja saada kiiremini vajalikku ravi. 400-eurose kindlustusmakse eest võib hüvitamisele kuuluda kuni 7000-eurone terviseteenuste kulu, ehk kasutegur on päris suur. Nii suurt summat ei maksta välja siiski vaid ühe teenuse eest, vaid kumuleeruvalt. Kui töötaja vajab näiteks kurgumandlite operatsiooni, retseptiravimit, psühhiaatri nõustamist ja/või hambaravi, siis kokku võib nende teenuste kulu küündida 7000 euroni.

Milliseid võimalusi annab tööandjale ja töötajale vabatahtlik ravikindlustus, aitab selgitada BTA isikukindlustuse tootejuht Mihhail Prokopjev.

Miks võtta lisaks haigekassa ravikindlustusele ka vabatahtlik ravikindlustus?

Me teame, et haigekassal on piiratud võimalused ja sellest tingitud probleemid. Näiteks võivad olla erinevates raviasutuses ja erinevate arstide juurde pikad ravijärjekorrad jne. Vabatahtliku ravikindlustusega pääseb kiiremini tasulise arsti vastuvõtule, niisamuti saab külastada erakliinikut.

Samuti saab tööandja ravikindlustus pakkuda teenuseid, mida riiklik ravikindlustus ei kata.

Millised on teenused, mida katab vabatahtlik ravikindlustus, aga ei kata haigekassa?

Oleme pakkunud ravikindlustust Eestis nüüdseks pisut üle kahe aasta ning statistika näitab, et kõige populaarsemad on hambaravi ja taastusravi. Lisaks ambulatoorne ja statsionaarne ravi. Retseptiravimitele juba kuulub haigekassa soodustus, kuid ülejäänud summa kompenseerime meie.

Näiteks kurgumandlite operatsiooni järjekorrad võivad ulatuda mitme kuuni. Kas BTA vabatahtlik ravikindlustus katab ka selle kulu?

Jah, kui paketis on valitud ka statsionaarsed teenused, kompenseerime operatsiooni kulud. Samuti väga levinud meniski operatsiooni. Kindlustus katab ka palatitasu.

Kui palju maksab vabatahtlik ravikindlustus tööandjale?

Seadus näeb ette, et kuni 400 euro eest aastas (kuni 100 eurot kvartalis) saab tööandja töötajale pakkuda tervisekindlustust maksuvabalt. Kui tööandja selle summa tasub, siis makse maha ei lähe. Võimalik on valida ka väiksema summaga lahendus. On firmasid, kes tahavad pakkuda töötajale veelgi rohkem, kuid neil tuleb arvestada, et lisandub erisoodustusmaks.

Mis summa eest see 400-eurone kindlustuspakett erinevaid raviteenuseid katab?

Kumulatiivselt võib summa aastas küündida 6000–7000 euroni, aga mitte ühe protseduuri eest eraldivõetuna. Näiteks kumulatiivselt puugivaktsiin, meniski operatsioon ja siis veel 400 euro eest hambaravi.

Mida teie senine praktika näitab, milline on enim kasutatav raviteenus?

Kõige rohkem kasutatakse hambaravi, millest omakorda populaarsemad on pärlipesu ja muud pesud. Samuti vaktsineerimine, mis kuulub ambulatoorse ravi alla. Vaadates numbreid eurodes, on kolmas levinuim kulu operatsioonid.

Kas psühholoogide ja psühhiaatrite teenused kuuluvad ka kindlustuse hüvitatavate teenuste hulka? Stress ja vaimsed häired on ju tänapäeval levinud meditsiinilised probleemid?

Oleme lisanud need teenused oma kindlustusega kaetavate hulka ja näeme, et tegu on populaarse ja vajaliku teenusega.

Millist tulu tõuseb siit tööandjale peale selle, et ta saab pakkuda maksuvabalt töötajale motivatsioonipaketti? Kas vabatahtliku ravikindlustuse kasulikkust on võimalik efektiivsuses ja tööviljakuses mõõta?

Varajane arsti juurde pääsemine tähendab töötaja kiiremat tööle naasmist. Keskmine haigusperiood on umbkaudu kaheksa päeva ja vormistatud ravikindlustus võib seda vähendada viie päeva võrra. Sellega muutuvad viis muidu haiguslehel veedetud päeva tööpäevadeks, mis on tööandjale kahtlemata kasulik.

Kuidas senine kogemus näitab, kas töötaja on meelsasti nõus palgatõusu vabatahtliku ravikindlustusega asendama?

Meil on hea näide tööandjast kliendi varal, kes vormistas meie ravikindlustuse ja soovis järgmisel aastal poliisi pikendada, pakkudes töötajatele valikut kindlustuse ja palgatõusu vahel. Umbkaudu 200 inimesest 60 protsenti valis ravikindlustuse. Tegu on küll Eesti turul uue lahendusega ja paljud ei pruugi kasuaspekti veel mõista, ent need, kes järele proovivad, näevad, et tegu on väärt pakkumisega.

Vabatahtliku ravikindlustusega üritame muuta meie inimeste käitumist, sest teame, et teistes riikides on inimestel harjumus haiguseid ennetada. Meie aga tavaliselt ootame, kuni midagi juhtub, ja alles siis läheme arsti juurde. Kui inimestel on võimalus käia arsti juures kontrollis enne haiguse algust või end vaktsineerida, siis nad kindlasti eelistavad meie teenust.

Kas on võimalik pakkuda boonust ainult mõnele töötajale või on see ette nähtud kogu ettevõtte töötajatele?

Seadusega peab tööandja võrdsetel tingimustel pakkuma eelist kõikidele töötajatele, aga võib valida erinevate pakettide vahel. Tavaliselt pakume oma klientidele 2–3 varianti, mille vahel töötajad valida saavad. Mõned näiteks ei soovi ravimeid hüvitada, vaid hindavad teisi teenuseid rohkem. Tuleb leida mõlemale poolele sobiv kokkulepe.

Kas ravikindlustuse hind sõltub ka vanusest või muudest riskiteguritest?

Meie teenuse hind ei sõltu vanusest.

Et teenus on ette nähtud äriklientidele ehk firmadele, siis me ei vaata iga kindla töötaja profiili, vaid üldist kliendistatistikat. Seal võib olla üks inimene, kes kulutab terve limiidi, ülejäänud 60 ei kasuta kindlustust üldse.

Eestis on maksusoodustus, et tööandja saab pakkuda oma töötajale 400 euro ulatuses ravikindlustust maksuvabalt, kehtinud veidi üle kahe aasta. Teistes Euroopa riikides on sarnased soodustused juba varem saadaval olnud. Kui võtta võrdluseks Läti, siis kuidas erineb vabatahtliku ravikindlustuse turg?

Läti lahendus on kestnud umbes 20 aastat, mida meiega võrreldes on väga palju. Seal on samasugune lubatud kindlustusmaksega lahendus, kuid turg on sedavõrd arenenud, et vabatahtlikust ravikindlustusest on saanud motivatsioonipaketis hea toon. Iga tööandja on sellest huvitatud.

Võrreldes Eesti turuga, mille käive oli eelmisel aastal 1,8 miljonit eurot, oli BTA käive Lätis üle 22 miljoni.

Mille tooksite välja peamise motivaatorina, miks tööandja peaks kaaluma oma töötajale vabatahtliku ravikindlustuse pakkumist?

Kindlasti on tegu ülemaailmselt olulise motivatsioonipaketi osaga. On olemas ka auto ja telefoni lisatasud, kuid võrreldes teiste hüvedega on ravikindlustuse maht suurem ning kuna see kannab hoolt tervise hoidmise eest, siis on kasutegur kindlasti suurem.

Tööandja ei pea ootama, kuni tema töötaja ravi ootab, vaid võib eeldada, et töötajad naasevad tööle varem.

Mis on kõige madalama kuluga pakett?

Pakume paketti alates 100 eurost, kuid soovitan võtta vähemalt 200-eurone, sest sellest on rohkem kasu. 400-eurone oleks optimaalne, ent alguses võime lähtuda väiksematest summadest.

Samuti on tööandjaid, kes soovivad maksta suurema summaga paketi eest.

Kas teie paketis on piiritletud, millise arsti juurde saab minna? Kas eelistate teatud partnereid?

Hetkel ei ole piiritletud. On ainult üks tingimus, et tegu oleks litsentseeritud raviasutuse ja raviarstiga.

Kas maksma peab arstile kohe või teete seda teie?

Kui tegu on väikeste summadega, siis maksab patsient alguses ise. Kui tegu on operatsioonidega, võime teha eraldi kokkuleppe raviasutustega, et arve saadetakse meile.

Millised välistused ei kuulu kindlustuse alla?

Standardsed välistused on sõjaolukord, enesetapukatse, force majeure. Samuti on loetelu teenustest, mida me ei paku, näiteks silma laseriga ravimine ja kosmeetilised teenused. Lisaks on arste, kelle teenuseid me ei hüvita, näiteks toitumisspetsialist ja spordiarst.

Kas on detaile või nüansse n-ö väikeses kirjas, mida tasub vabatahtlikku ravikindlustust kaaludes tähele panna?

Nagu iga kindlustustoote puhul, tuleb mõista, millised riskid on kindlustatud ja millised on välistatud. Ning need ei ole väikeste tähtedega kirjutatud – see oleks seadusega vastuolus.

Kõik, mis ei ole välistatud, on kindlustatud. Et ravikindlustus on suhteliselt lihtne risk käsitlemiseks, ei vaja see väga suurt uurimist.