ETV-d pidas on lemmik-meediabrändide hulka kuuluvaks 37 protsenti Eesti elanikest, sealjuures suurim on meeldivus eestikeelse elanikkonna seas, kelle hulgast ligi pool (47%) nimetas ETV-d oma meelisbrändiks.

Delfi kuulus 32 protsendi ja Postimees 30 protsendi Eesti elanike meelisbrändide hulka. „Mõlema väljaande tugevustena nimetati aktuaalsust, päevakajalisust, uudistega kursis hoidmist ja lisaks veel terve rida eri laadi põhjuseid,“ ütles Kantar Emori uuringuekspert Kristiina Kruuse.

Muu rahvuse lemmikud on väga tasavägiselt Postimees ja Delfi ning kolmandal kohal on ETV+. „Nii värske meediabrändide uuring kui ka Kantar Emori eriolukorra ajal tehtud meedia usaldusväärsuse uuring näitavad, et muukeelne elanikkond usaldab ja neile meeldib järjest enam Eesti venekeelne meedia,“ rääkis Kruuse.

Noorte (15–24) sihtrühma esikolmiku moodustasid TV3, Sky Plus/Sky Radio ja ERR. Kruuse sõnul jäi küsitlusperiood aega, mil oli just olnud eetris „Maskis laulja“ finaal ning saade aitas tugevdada kanali kuvandit noorte sihtrühmas.

„Meediabrändide edetabeli esikümnes domineerivad peamiselt suurte meediamajade peamised väljaanded ja kanalid, millel on lai levik ja mis kõnetavad eri sihtrühmi. Ainsaks kitsama sihtrühma meediabrändiks, mis esikümnesse mahtus, oli National Geographic,“ kõneles Kruuse.

Kokku oli uuringus põhjalikuma vaatluse all 75 Eesti meediabrändi, sh nii raadio, tele-, trüki- kui ka veebimeedia. Küsitlusele vastas 1304 inimest ja uuring on Eesti elanikkonna suhtes esinduslik. Küsitlus toimus maikuus 2020.