Balti riikide presidendid pidid Saaremaa kohtumisel arutama koostööd Euroopa Liidus, regionaalset julgeolekut ja teisi küsimusi. Kohtuvad aga ainult Läti ja Eesti riigipead Egils Levits ja Kersti Kaljulaid.

Leedu presidendi pressiesindaja Antanas Bubnelis ütles Leedu Delfile, et Nausėda otsustas reisi ja kohtumisel osalemise tühistada, sest kolme riigi ministrid ei ole jõudnud kokkuleppele elektri ostmise asjus Valgevene Astravjetsi tuumaelektrijaamast.

„Balti riigipeade kolmepoolset kohtumist on planeeritud pikka aega ja päevakord on kokku lepitud. See puudutas mitmeid teemasid: julgeolek Balti regioonis, pandeemia mõjude vastu võitlemine ja Euroopa Liidu päevakord. Arutatavate küsimuste hulgas oli ka energiajulgeolek ja elektri mitteostmine ohtlikust Astravjetsi tuumaelektrijaamast. Enne Balti riigipeade kohtumist ei suutnud aga energia- või majandusministrid riikide „metodoloogiates” kokku leppida,” ütles Bubnelis.

Leedu presidendi kantseleist rõhutati, et Leedu peab Läti ja Eestiga läbirääkimisi augustis käivitada kavatsetava Valgevene tuumajaama elektri boikottimise üle ja Nausėda kutsus Balti riikide ministreid seisukohti kooskõlastama, et Balti riigid oleksid „nagu üks rusikas”.

„Presidendi sõnul tuleb läbirääkimised kõigepealt lõpetada, läbirääkimistel peavad olema konkreetsed lahendused ja tulemused, alles siis peaksime me kohtuma kõige kõrgemal tasemel, et arutada poolte edasist tegevusplaani. Kavandatud kohtumise päevakorra teistes küsimustes vahetavad Balti riikide riigipead pidevalt mõtteid ja koordineerivad seisukohti,” lisas Bubnelis.

Nõunik Jaroslavas Neverovičiuse sõnul arutas Nausėda strateegilisi energiaprojekte ning läbirääkimisi Euroopa Komisjoni ja regionaalsete partneritega teisipäeval Leedu energiaminister Žygimantas Vaičiūnase ja välisminister Linas Linkevičiusega.

„Me oleme väga tähtsas punktis, kus on vaja otsuseid viimase strateegilise energiaprojekti – sünkroniseerimise – elluviimise kohta. On väga tähtis töötada järjekindlalt, keskenduda kõigile riskidele, teha tööd nii partneritega kui ka sisemiselt,” ütles Neverovičius.

Ehitatav Astravjetsi tuumajaam Valgevenes asub Leedu piiri ja pealinna Vilniuse läheduses ning Leedu peab seda ohuks oma julgeolekule, mistõttu taotleb, et Balti riigid võtaksid vastu ühise otsuse sealt elektrit mitte osta.