IQOS on maailmas esimene ja ainus elektrooniline nikotiinitoode, millele anti FDA MRTP- protsessi (Modified Risk Tobacco Product - modifitseeritud riskiga tubakatoote) kaudu selline tunnustus. FDA otsus põhineb laiaulatuslikul teaduslikel tõendusmaterjalidel, mille seadme tootja Philip Morris International (PMI) esitas ametile 2016. aasta detsembris.

FDA andis loa IQOS-i turustamiseks kasutada järgmist teavet:

  • IQOS-süsteem kuumutab tubakat, kuid ei põleta seda;
  • see vähendab märkimisväärselt kahjulike ja potentsiaalselt kahjulike kemikaalide teket;
  • teaduslikud uuringud on näidanud, et tavapärastelt sigarettidelt täielikult IQOS-süsteemile üleminek vähendab keha kokkupuudet kahjulike või potentsiaalselt kahjulike kemikaalidega.


FDA leidis, et IQOS-iga kokkupuute muutmise korraldus on rahva tervise edendamiseks asjakohane. Amet jõudis järeldusele, et olemasolevad teaduslikud tõendid näitavad, et IQOS toob eeldatavasti kasu kogu elanikkonna tervisele, sealhulgas nii tubakatoodete kasutajatele kui ka inimestele, kes praegu tubakatooteid ei kasuta. FDA tunnustus tugineb lisaks välja kujunevale sõltumatule rahvusvahelisele teaduslikule konsensusele, et IQOS on parem valik kui suitsetamise jätkamine ning järgib FDA 2019. aasta aprilli otsust, millega lubatakse IQOS-i turustada USA-s.

Philip Morris International tegevjuhi André Calantzopoulose sõnul on FDA otsus ajalooline rahvatervise verstapost. „Paljud kümnetest miljonitest meestest ja naistest, kes täna suitsetavad, jätavad suitsetamise maha, kuid paljud mitte. Tänane otsus võimaldab neid täiskasvanuid teavitada sellest, et täielikult IQOS-ile üleminek on parem valik kui suitsetamise jätkamine“, märkis Calantzopoulos.

Calantzopoulose sõnul on IQOS põlevatest sigarettidest põhiolemuselt erinev toode ja seda tuleb reguleerida teisiti, nagu FDA on nüüd tunnistanud. „Täna – enam kui kunagi varem – on tungiv vajadus täiesti teistsuguseks dialoogiks, mis käsitleks koostööl põhinevat lähenemist suitsuvaba tuleviku saavutamiseks. FDA otsus on oluline näide sellest, kuidas valitsused ja rahvatervise organisatsioonid saavad reguleerida suitsuvabu alternatiive, et eristada neid sigarettidest eesmärgiga edendada rahva tervist.“