Minister Taavi Aasa sõnul on koroonaviirus toonud selgelt välja puudused hädaolukorra lahendamisel varustuskindluse tagamisel – riiklikud varud ning nende tagamise ja jaotamise põhimõtted on puudulikud ja lisaks puudub Eestis varustuskindluse tagamise eest keskselt vastutav asutus.

„Tänane hajutatud vastutus on tinginud olukorra, mil varusid ei ole piisavalt ning hädaolukorras oleme keskendunud varude moodustaja määramisele ja varu olemasolu tagamisele. Nii oleme sunnitud varude ostmiseks kulutama oluliselt rohkem aega ja raha kui vaja,“ märkis Aas. Ministri hinnangul on heaks näiteks põhjanaaber Soome, kus varustuskindluse tagamine on samuti koondatud keskse asutuse vastutusalasse. „Selline mudel aitaks ka Eestil järgmisteks kriisideks paremini valmis olla.“

Majandusministri ettepaneku kohaselt moodustatakse AS Eesti Varude Keskus (EVK) AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuuri (OSPA) laiendamise teel majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) haldusalasse. „OSPA on tegevusvormina ennast tõestanud paindliku ja vedelkütuse varude vajaliku roteerumise seisukohalt sobivaimana. Ka Soome varude asutus on üles ehitatud sama loogika alusel kui OSPA,“ märkis Aas.

EVK-sse koondatakse elanikkonna kaitse eesmärgil isikukaitsevahendite, ravimite, veterinaarravimite, antidoodide, meditsiinitarvikute, toidu- ja esmatarbekaupade ja vedelkütuse hankimise, hoidmise, kvaliteedikontrolli, uuendamise ja jagamise korraldamine. Lisaks varude haldamisele vastutaks EVK varude logistika ning varude sektorite toimepidevuse analüüside ja seire eest.

Aasa sõnul on oluline tagada pikaajaliselt toimiv ja efektiivne lahendus alates varude moodustamisest kuni hädaolukorras varude jagamiseni välja. „Varud peavad olema igal ajal kasutatavad ja vastama kvaliteedinõuetele, et meil ei tekiks olukorda, kus isikukaitsevahendid lõppevad liiga ruttu otsa või ravimite kehtivusaeg on läbi saanud,“ tõi Aas näiteid.

MKM ja OSPA esitavad ettepanekud varude loomise viiside kohta valitsusele septembris 2020. Koos EVK loomisega hiljemalt 2021. aasta juulis töötatakse välja ka riigikaitseseaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muudatusettepanekud.