Vikeraadiole järgnevad Raadio Elmar 42 minutiga ja 23 minutiga Raadio 2. Mitte-eestlastes on menukaim raadiojaam Raadio 4, mida kuulatakse keskmiselt 45 minutit päevas.

Vikerraadio kuulajaskond on 289.000 inimest, Raadio Elmaril neid 257.000 ja Raadio 2l 237.000. Klassikaraadiol on 35.000 kuulajat. Vahekokkuvõte hõlmab perioodi 30. augustist 17. oktoobrini.

Kuigi Raadio 2 on läbi aegade olnud kuulatavuse poolest esikolmikus, plaanib kultuuriministeerium avalik-õigusliku ringhäälingu koondamisel ühte struktuuri müüa Raadio 2 ja sulgeda Klassikaraadio, ütles Eesti Raadio peadirektor Ain Saarna.

Saarna sõnul ei too olulist kulude kokkuhoidu ka Raadio 2 müük ja Klassikaraadio sulgemine, nagu kultuuriministeerium on ette pannud.