Noored naised hindavad oma praegustele teadmistele ja kogemustele vastava palgataseme meestest tunduvalt madalamaks: üle 1000-eurost palka ootab vaid 44% naistest ja 72% meestest. Samuti on mehed palju optimistlikumad oma tulevaste sissetulekute osas, kus keskmisest kõrgemat palka (üle 1500 euro) ootab ligi 40% meestest ja vaid 16% naistest. Ainult 2% naistest usuvad, et nad on ühe aasta pärast väärt rohkem kui 2000-eurost palka, samas on vastav osakaal meeste seas 15% (vt. joonist nr. 1, 2, 3, kirja manuses).

„Selle aasta uuringus oleme keskendunud noorte tööelule ja karjäärile ning näeme soolise palgalõhe jälge nii reaalsetes palganumbrites kui ka eelkõige naiste hinnangus oma teadmiste ja oskuste kohta ja nende ootustes tulevasele sissetulekule. Üldiselt võib öelda, et naised näevad ennast tulevikus pigem madalama palga saajatena ja mehed kõrgepalgalistena. Lisaks, mida kaugemast tulevikust noored räägivad, seda suuremaks kasvab vahe meeste ja naiste palgaootustes," kommenteerib noorte kliendisegmendi müügijuht Merit Kalm.

Nii arvab iga teine naine, et saab aasta pärast kuni 1000-eurost palka, samal ajal on 80% noortest meestest veendunud, et nad saavad palka alates 1000 eurost kuus.

„Tänases ühiskonnas oleks ilmselgelt vale eeldada, et naiste oskuste ja kogemuste pagas on meeste omast väiksem või mingil põhjusel kehvem, sest hariduse kättesaadavus on väga heal tasemel ning soolised piirangud puuduvad. Meie ühiskonnas on karjäärivõimalused mõlema soo jaoks avatud pea igas elusfääris, samas näeme endiselt, et noori naisi saadab karjääriteel suurem ebakindlus ja madalamad ootused," kommenteerib uuringu tulemusi SEB noorte kliendisegmendi müügijuht Merit Kalm.

Nii, viieaastases perspektiivis ootavad rohkem kui 2000 eurot palka ainult 25% naistest ja üle 51% meestest. Lisaks usub ligi kolmandik noortest meestest, et nad saavad viie aasta pärast rohkem kui 2500 eurot kuus palka, naistest eeldab seda vaid kümnendik.

SEB noorte uuring oli korraldatud mais 2020, selle vastajate arv küünis 458 inimeseni vanuses 18. kuni 25. eluaastat. 2020. aasta uuring on peamiselt keskendunud muutustele noorte tööhõives ja karjääris.