Näiteks Lääne-Euroopas (70% Euroopa e-kaubanduse käibest!) on erinevate uuringute järgi kasvamas uue põlvkonna ja nüüdisaegse ostja teadlikkus iga ostuga teadvustada ja mõjutada keskkonda järjest vähem. Soovitakse teada nii saatmise (lennuk, laev, kuller) ökoloogilist jalajälge, taaskasutatava pakendi võimalust (mida muide mitmed uued ettevõtted pakuvad, Eestis kasutavad ainult paar ettevõtet) kui ka toote komponentide koostist. Ostetakse paremini missiooni, abi, „lugu“. Lisaks pakuvad erinevad uuringud mobiiltelefonidega e-ostlemise osakaaluks 2021.–2022. aastal 70–75% kogu e-kaubanduse mahust. Võib-olla on see pisut optimistlik, ent on fakt, et mobiiltelefone kasutatakse nii e-ostlemisel kui ka mistahes infotarbimisel rohkem kui arvuteid. Oluline on siinkohal ka klienditeekond, mis algab internetist ja mobiiltelefonist, olgu selleks või pelgalt info/toote/ettevõtte otsing. Siin peab mõtlema ka ettevõtte kodulehe, mis on iga äri visiitkaart, mobiilivaate peale. Samas on kuni 1/3 ettevõtteid ja e-poode mitte-responsive mobiilivaates ehk vajaks kiiret parendust. Lisaks ei taha tarbijad enam kõike, vaid ainult endale sobivat.

Personaliseeritud sõnumid ja lähenemine kliendile muutuvad lähiaastatel võtmeks kliendirahulolus ja klienditeekonna disainimisel. Erinevad uuringud näitavad, et vähemalt 50% tarbijatest nõustub, et personaliseeritud pakkumine / e-poe lähenemine muutis tema ostuotsust ehk pani ostlema. Siinkohal tasub välja tuua kohe e-post ja sotsiaalmeedia turundus, mis on jätkuvalt ühed kuluefektiivsemad ja otsesemad kliendibaasi kasvatamise ning kasutoomise vahendid automaatturunduses.

Üks suuremaid ennustusi peale omnichannel-lahenduste arenemise (mis on loomulik e-evolutsiooni protsess) on hääljuhtimised. Tarbijad toovad e-ostlemise kasudena enim välja järgmisi märksõnu: AEG, RAHA, VALIK. Samas järjest suurema kaubavaliku ning ajasäästu tõttu on arenduses pilgumaksed (Aliexpress) ja Amazoni Echo (tark rääkija). Amazon on isegi ennustanud lähema 5 aasta jooksul nende tarbijate osakaaluks, kes kasutavad häälotsinguid ja -juhendeid, suisa 50–60% kogu ostjaskonnast.

Personaliseerimise ja kliendikogemuse kasvatamiseks tulevad järjest rohkem pilti AI- ja AR- lahendused. Need uuenduslikud tehnoloogilised meetmed on tuttavad aastaid, kuid seoses COVID-19 tuleku ja muutunud tarbimis- ja ostukeskkonna ning klienditeeninduse kiiruse kasvuga on jutubotid ehk robotid, chat-box’id jm kiired vestluse ja tagasiside lahendused juba hetkel saamaks tavapäraseks. Lisaks võimalused teha automaatturunduse rakenduste kaudu ajalisi pakkumisi, personaliseerida ja optimeerida kliendibaasi huvidest ja kliendiajaloost lähtuvalt.

Rahvusvahelised e-ostlemise trendiuuringud on tihti toonud välja, et 50–60% ostjatest on klienditeekonda alustanud brändi sotsiaalmeedia postituse peale. Jahmatavalt on suurenenud influencer’ite mõju – Eestis mõne uuringu järgi koguni 70% ostab jälgitava mõjuisiku soovituste peale. Lisaks on fookuses pilt. Internetis tooteotsingut märksõnana tehes vaadatakse 80% pilti ja pildi järgi liigutakse edasi info juurde. Seega kvaliteetsed pildid, videod, postitused on olulised. Edukamad e-ärid, kes jälgivad klienditeekonda, võivad väita, et 90% füüsilisse poodi täna ostma tulevatest tarbijatest on eelnevalt teinud tema e-poes otsingu, uurinud kaupu. Seetõttu tuleb siduda e- ja füüsiline pood ühte klienditeekonda ja mõelda sellele, et juba praegu algab klienditeekond 90% ulatuses internetist. Kuidas, kuhu ja kas see edasi kanaliseerub, on sinu kätes!

Kõiki neid küsimusi on oluline endalt küsida ja, veelgi parem, kuulata kogemusi neilt, kes neid edukalt rakendanud. Oleme hoolikalt kokku pannud programmi, mis aitaks kasvatada sinu e-äri, tundma õppida oma tarbijaid, parendada kliendikogemust, -teekonda, täiendada ostuprotsessi ja ühe olulise aspektina hakata mõtlema omnichannel-lahendustele – kas ja kuidas klient sotsiaalmeediast endani tuua ja kui endani tuua, siis kuidas ta ka füüsilisse poodi tuua, lisa müüa ja temaga kontakti astuda.

Tule kuula 12. novembril valitud inimeste paremaid kogemusi, soovitusi ning praktikaid. Lubame, et lähed koju 2–3 hea ideega, mida juba järgmisel päeval enda e-äri kasvuks rakendada!