TTJA juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni lauale jõudis huvitav vaidlus, nimelt oli 13-aastane laps soetanud ilma vanema loata pea 300 eurot maksva kaasaskantava kõlari. Vanem aga läks paar päeva hiljem poodi ja soovis kõlari tagastada, kuna tema ei ole sellist tehingut heaks kiitnud.

Pood ei tahtnud aga raha tagasi anda, sest toode oli kasutatud ning selle pakend oli minema visatud. Vanemale pakuti välja, et kasutatud kõlar pannakse müüki ja raha tagastatakse siis, kui toode on õnnestunud uuesti maha müüa. Kui mõistliku aja jooksul see ei õnnestu, antakse kõlar ostjale tagasi.

Vanem ei olnud sellise lahendusega nõus ja soovis, et lapse kulutatud raha tagasi makstakse. Komisjon andis võidu lapsevanemale, sest alla 18-aastane isik on seaduses silmis piiratud teovõimega.

Kasulik uuris ametilt, et kas vanem või eestkostja võib tagasi pöörata näiteks 17-aastase isiku poolt tehtud tehingu. TTJA tarbimiskeskkonna tarbijavaidluste komisjoni sekretariaadi talituse juhataja Veiko Kopamees ütleb, et tehingu tühisuse vaates ei ole vahet, kas seadusliku esindaja nõusolekuta teeb tehingu 13 või 17 aastane. Oluline on piiratud teovõimega isikuks olemine.

“Seaduse kohaselt on 7 kuni 18 aastase tehtud mitmepoolne tehing tühine, kui see tehti seadusliku esindaja nõusolekuta. TsÜS § 9 järgi saab kohus vähemalt 15-aastase alaealise piiratud teovõimet laiendada, kuid ka selleks peab olema seadusliku esindaja nõusolek. Juhul, kui on täidetud seaduses toodud tühisuse tuvastamise eeldused (nõusoleku puudumine vahendite kasutamiseks, hilisem tehingu heakskiitmata jätmine, vahendite vabaks kasutamiseks mitteandmine), võib seaduslik esindaja tehingu tühisuse põhjusel pöörduda kaupleja poole."

Kopamehe sõnul on sellised vaidlused erandlikud, sest üldjuhul leitakse lahendus kokkuleppel. “Kaupleja peab alaealisele elektroonika/kodutehnika müümisel vajadusel kontrollima, kas alaealine on õigustatud sellises mahus tehingut tegema, eriti kui tegemist on ilmselgelt lapseealise isikuga. Jättes nõusoleku olemasolus veendumata peab kaupleja ühtlasi arvestama riskiga, et vanema nõusoleku puudumisel on tehing tühine ja pooled peavad saadu tagastama,” täpsustab ta.

Iseseisvaid tehinguid tohib alaealine teha nende vahenditega, mille on talle andnud seaduslik esindaja või viimase nõusolekul keegi kolmas isik.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid