Alusta päringust


Iga päring jõuab esmalt Adapteri koordinaatorini, kes vajaduse korral küsib lisainfot. Konkreetsemaks lihvitud küsimus saadetakse seejärel korraga kõikidele võrgustiku partneritele. Igas teadusasutuses on Adapteril kontaktisik, kes võtab päringu vastu ja otsib oma asutuses üles vajaliku teadlase. Adapter koondab kõigi teadusasutuste vastused ja edastab need ühe e-kirjaga päringu esitajale.

Küsida võib kõike


Mis laadi koostöösoovidega võib Adapteri poole pöörduda? Valik on ammendamatu. Näiteks on Adapteri vahendusel otsitud kompetentsi, et arendada tootepakendit, teha turu-uuringut, leida soostiku ökosüsteemide seire läbiviijat, töötada välja funktsionaalsete suppide retsepte, teha helisignaali tuvastamise algoritmilise lahenduse eelanalüüsi, anda hinnangut haridusvaldkonna strateegilistele valikutele jne. Adapteri võrgustiku pakutavate teadusteenuste valikuga saab tutvuda meie kodulehel.

Ideed ärkavad ellu


Adapteri abil on toodeteks kasvanud palju ideid. Näiteks küsis Loond Spa Adapterilt, milline teadusasutus võiks aidata välja töötada looduskosmeetika retsepte. Küsimise hetkel ei olnud ettevõtet ennast veel olemas, oli ainult huvitav idee, mis vajas proovilepanekut. Adapter sai vastuseid kolmelt koostööst huvitatud ülikoolilt. Ühega neist alustatigi koostööd. Seejärel anti teatepulk järgmise toote arendamiseks üle teisele teadusasutusele.

Koostöös Kaubamaja ASiga korraldas Adapter konkursi „Edasiviiv eluviis“, mis kutsus üles pakkuma uusi nutikaid lahendusi kile ja plasti taaskasutamiseks Kaubamaja kontsernis.

Adapterisse esitatud päringu lahendamiseks on teadusasutused ka koos tegutsenud. Näiteks soovis Eesti Kaitsetööstuse Liit leida uue elu kasutatud sõjaväevormidele. Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Ülikooli koostöös pakuti esmalt välja ideid ning katsetati jätkusuutlike disainimeetoditega.

Adapteri poole on pöördutud ka vabatahtlike vahendamise sooviga. Näiteks leidis „Teeme ära“ maailmakoristuspäeva tiim endale turundus- ja kommunikatsioonispetsialiste, kes aitasid kaasa ürituse õnnestumisele.

Koostööfestival


Igal aastal toimub Adapteri partnerite koostööfestival. Kuna festivali peakorraldaja rolli kantakse järgemööda, on ka peateema iga kord erinev. Tänavu 19. novembril toimuv koostööfestival kannab pealkirja „Terved linnad“ ja selle peakorraldaja on Tallinna Tehnikakõrgkool. Esinema on kutsutud urbaniste, antropolooge, terviseedendajaid, arhitekte ja disainereid, kinnisvaraarendajaid, kodanikuliikumiste esindajaid ning kõiki neid, kelle kujundada on linnade tulevik ja inimeste heaolu. Tulge kuulama ja inspiratsiooni ammutama – äkki sünnib siin mõni järgmine murranguline toode või teenus!