Viimsi vallas (v.a väikesaared) alustas alates 1. augustust 2020 korraldatud jäätmeveo teenuse osutamist AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus. Korraldatud jäätmeveoleping sõlmiti Viimsi Vallavalitsuse ja AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse vahel viieks aastaks, leping kehtib kuni 31. juulini 2025. Kõik senised Viimsi vallas (v.a väikesaared) jäätmeveo teenuse lepingud lõpetasid automaatselt kehtivuse 31. juulil 2020.

Mida vallaelanik sellest muudatusest võitis?

"Korraldatud olmejäätmete veo põhieesmärkideks on hoida keskkonda ning hõlmata jäätmekäitlusse kõik jäätmetekitajad – ka need eramajad, suvilapiirkonnad ja väike-ettevõtted, kes seni on prügiveoteenusest kõrvale jäänud. Korraldatud jäätmevedu annab igale elanikule ja ettevõtjale kindluse, et tema olmejäätmed käideldakse võimalikult keskkonnasõbralikult ning parima hinnaga," rääkis Viimsi Vallavalitsuse keskkonna vanemspetsialist Toomas Luhse.

Vabaturu olukorras ei saanud vald kaasa rääkida jäätmeveoteenuse hinna kujunemisel ning teenusepakkujad võisid teenuse hinda muuta vastavalt enda soovile.

Korraldatud jäätmeveoteenuse puhul on vald valinud hanke korras odavaimat hinda pakkunud teenusepakkuja, kellel ei ole kahe aasta jooksul õigust hindasid muuta. Edasine hindade tõstmine peab käima läbi valla ning ainult väga põhjendatud juhtudel.

Samuti võimaldab korraldatud jäätmeveo olemasolu vallal teha paremat järelevalvet selle üle, mis kinnistud on jäätmeveoga liidetud ning millised mitte. See omakorda vähendab keskkonda sattuvate jäätmete hulka. Vabaturuolukorras puudus vallal täielik ülevaade, mis kinnistud on jäätmeveoga liidetud ning millised hoiavad sellest kõrvale, viies enda jäätmed avalikesse konteineritesse või veel hullem – loodusesse.

Kindel vedaja vallas annab AS-il Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus võimaluse pakkuda kvaliteetsemat klienditeenindust ning personaalsemat lähenemist. AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus pakub mitmeid lisateenuseid, mis aitavad parandada jäätmekäitlusteenust ning seeläbi tõstab ka inimeste valmisolekut jäätmeid liigiti koguda. Näiteks tasuta klaasijäätmete teenus.

Lisaks on korraldatud jäätmeveo toimimine vallas tihti ka eeltingimuseks riigilt kohalikule omavalitsusele antavate investeeringutoetuste saamiseks.

Harjumine võttis aega

Viimsi vallas oli vabaturu olukord kestnud Luhse sõnul pikemat aega ning korraldatud jäätmeveo teenuse ajad ammu unustatud, seetõttu olid muutused paljudele elanikele ootamatud ning uute lepingute sõlmimine tekitas palju küsimusi ning ebamugavusi. "Eks iga muutus ja uuendus vajab harjumist ning üleminekuperioodi," arvas ta.

Esimene kuu oli nii teenusepakkujale kui ka vallaelanikele keerukas, kuid tänaseks võib öelda, et korraldatud jäätmeveo teenuse pakkuja on jõudnud piirkonnaga tutvuda ning saab nüüd teenuse pakkumisega edukalt hakkama ja pakub soovitud teenust mõistliku hinnaga. "Kuigi esimestel nädalatel oli elanike seas palju segadust korraldatud jäätmeveo teenuse osas, siis tänaseks võib öelda, et küsimused on leidnud vastuse ja probleemid lahenduse," tõdes Luhse.

*Kuni 1. augustini 2020 maksis 140-liitrise segaolmejäätmete konteineri tühjendamine enamusele Viimsi elanikele 4,36 eurot. Korraldatud jäätmeveoga langes prügiveo hind kuni 3,7 korda.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid