Kui palga juurde küsimise soov on tugev, siis ekspertide hinnangul tasub kõigepealt lugeda märke, mis iseloomustavad seda, kui hästi ettevõttel on koroonakriisi tingimustes läinud, soovitab CNN.

Näiteks ei ole tõenäoliselt kõige mõttekam palka juurde küsida olukorras, kus ettevõte on võtnud ette suuri koondamisi, vähendanud töötajate palka või külmutanud uute inimeste palkamise. Sellisel juhul tasub pigem oma palgatõusu soovi mõneks ajaks ootele panna.

Ka ei saa kindlasti palka juurde küsides eirata fakti, et koroonapandeemia on sel aastal kogu maailma tabanud ning ettevõtteid suuremal või vähemal määral mõjutanud. Küll aga ei tasu sellest palga juurde küsimisel alustada. Juba see, kui sa alustad oma juttu lausega „Ma tean küll, et praegu ei ole hea aeg...” annab su ülemusele hea ettekäände palgatõusust keeldumiseks.

Ei aita ka see, kui rõhud sellele, kui palju tööd sa oled viimase aasta jooksul teinud. Sellest märksa olulisem on see, mis on olnud su töö tulemused. Ole valmis tooma kindlaid näiteid oma parimatest saavutustest. Ka tasub rõhuda olukordadele, kus sa oled näidanud üles liidrioskusi või juhtinud mõnda meeskonda tulemuslikult.

Lisaks ei tee paha, kui teed ka natuke kodutööd ja uurid, mida sinuga sarnastel töökohtadel töötavad inimesed teistes ettevõtetes või asutustest teenivad. Selleks on mitmeid andmebaase, mis aitavad seda hinnata. Ka tasub taktitundeliselt seda uurida neiltki, kes töötavad sinuga samal elualal.

Samas tasub neile mitte peale lennata küsimusega „Palju sa teenid?”, vaid pigem tuua välja kaks erinevat palganumbrit ja paluda neil hinnata, kumb palganumber on turusituatsioonile vastavam.

Ka siis, kui sul ei õnnestu palka juurde küsida, tasub mõelda, mis on mingid muud lisahüved, mida sa saaksid tööandjalt praeguses olukorras küsida.

Kui oled selle enda jaoks selgeks mõelnud, siis on sul lihtsam ka välja tuua, mida sa antud töökoha puhul hindad ja mida tööandja saaks teha, et sul seal nii parem töökeskkond kui ka paremad töötulemused oleksid.

Ühtlasi tasub lõpetada palga juurde küsimuse vestlus kokkuleppega, mille kohaselt tullakse mingi aja möödudes palgatõusu küsimuse juurde tagasi. See annab sulle võimaluse oma seisukohti tugevamalt läbi mõelda ja uuele katsele minna.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid