Statistikaameti analüütik Helle Bunder tõi välja, et töötleva tööstuse harudest võis rohkem kui pooltes täheldada mahu vähenemist. „Suurema osatähtsusega tööstusharudest kahanes kõige enam metalltoodete ja ehitusmaterjalide tootmine. Toodang suurenes aga arvutite ja elektroonikaseadmete ning elektriseadmete tootmises, samuti puidu töötlemises," täpsustas Bunder.

Töötleva tööstuse toodangust 69 protsenti müüdi välisturule, ekspordi osa sellest oli suurim arvutite ja elektroonikaseadmete tootmises.

Korrigeerimata andmetel kasvas toodangu müük ekspordiks võrreldes eelmise aastaga kuus protsenti, kuid siseturule müük kahanes neli protsenti.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti septembris võrreldes augustiga nii tööstuses kokku kui ka töötlevas tööstuses üks protsent rohkem toodangut.

Energeetika valdkonnas vähenes elektri tootmine koguseliselt (MWh) võrreldes eelmise aasta septembriga ühe protsendi ning soojuse tootmine kümme protsenti.