Märtsi lõpust septembri lõpuni taotleti Swedbankist maksepuhkust üle 12 000 lepingule (kõik eraisikute krediiditooted kokku). Kõige enam taotlusi (ligi 5000) esitati märtsis. Aprillis esitati veidi üle 4000. Augustis oli olukord palju parem, siis laekus ligi 350 taotlust. Septembris esitas avalduse maksepuhkuseks 530 klienti. Septembri tõus võrreldes augustiga on selgitatav sellega, et pankade ühiselt kokkulepitud eritingimustel maksepuhkust sai võtta kuni septembri lõpuni. Olgu siinkohal mainitud, et tavapäraselt soovitakse maksepuhkust umbes 100 lepingule kuus ehk siis huvi ja vajadus maksepuhkuse järele on püsinud.

Septembri lõpu seisuga on kehtivad maksepuhkuse lepinguid Swedbanki eraisikutel ligi 8700, nendest umbes 4900 on väikefinantseerimise lepingud ning ligi 3700 eluasemelaenulepingud.

Eritingimustel oli väikefinantseerimise lepingutel võimalik maksepuhkust taotleda 6 kuuks, eluasemelaenude lepingutel 6 ja 12 kuuks. Sellest tulenevalt on oodata maksepuhkuste lõppemist, oktoobris umbes 1200 eluasemelaenulepingule ning 2800 väikefinantseerimise lepingule. Järgmised kuud on veidi rahulikumad, kuid novembris lõpeb maksepuhkus umbes 1200 väikefinantseerimise lepingul ja 450 eluasemelaenulepingul. Seejärel on paar kuud maksepuhkuste lõppemise osas tagasihoidlikumad ning järgmise aasta aprillis lõpeb maksepuhkus umbes 1200 eluasemelaenulepingul.

Maksepuhkust võeti erinevatel põhjustel, peamisena toodi välja sissetuleku vähenemine, üldisemalt keeruline rahaline olukord.

Kuidas edasi?

Usume, et suuremal osal tänastest maksepuhkuste võtjatest on olnud maksepuhkusest kasu ning neil on võimalik taas hakata tasuma ka laenu põhiosamakseid. Osa maksepuhkuse võimalust kasutanud klientidest on juba asunud laenumakseid tasuma vastavalt kokkulepitud maksegraafikutele.

Oluline on alati meeles pidada, et makseraskuse tekkimisel on mõistlik otsekohe pangaga ühendust võtta ja sellest pangale teada anda. See puudutab nii neid, kellel juba on või oli maksepuhkus kui ka neid, kellel polnud. Panga huvi on sama, mis laenuvõtjal - leida lahendus, et makseraskus saaks ületatud. Kuna olukord on veel veidi heitlik, siis oleme Swedbankis otsustanud, et kuigi pankade ühine kokkulepe maksepuhkuste andmise eritingimuste kohta on läbi saanud, oleme valmis kuni aasta lõpuni sõlmima maksepuhkuse lepinguid lepingutasuta.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid