Seni riiklikul tasandil tuumaenergia kasutuselevõtu osas ühtegi otsust vastu võetud ei ole, sest eelnevalt tuleb teha põhjalik ettevalmistustöö. Töörühm hakkabki analüüsima välisriikide ekspertide kaasabil tuumaenergia kasutuselevõtmise võimalust Eestis ning esitab oma järeldused ja ettepanekud valitsusele. Valmiv põhjalik tuumaenergia kasutuselevõtu mõjude analüüs aitab riigil teha kaalutletud ja teadlikku otsust.

"Eesti energiajulgeoleku, säästvuse ja konkurentsivõime suurendamiseks ning 2050. aasta kliimaeesmärkide saavutamiseks on üks võimalik lahendus tuumaenergia kasutuselevõtmine pärast 2030. aastat," nentis peaminister Jüri Ratas. Ta märkis, et tuumaenergia on üks paljudest võimalikest lahendustest kliimaneutraalseks elektri tootmiseks Eestis.

Tuumaenergeetika kasutuselevõtmine eeldab vähemalt 10–15 aastat ettevalmistavaid tegevusi. Seega ei saaks Eesti esimene tuumajaam tööd alustada kindlasti mitte enne 2035. aastat.

Loe lähemalt ERRi uudisteportaalist.

Eriti aktiivselt on väikese moodulreaktori rajamist viimasel paaril aastal hakanud propageerima Fermi Energia, kes on seni rääkinud oma projekti ajakavast rääkides, et nende jaam võiks püsti olla juba 2033. aastaks.

Ärileht kirjutas selle aasta märtsis ka pikema loo tuumajaama rajamise võimalikkusest Eestisse. Hiljuti tegi ettevõte ka Viru-Nigula vallale avalduse ühe Kunda sadama lähedase kinnistu hoonestusõiguse saamiseks.

Samas ütles Viru-Nigula vallavanem, et enne kui nemad üldse saavad mingi otsuse teha, peab Eesti valitsus tuumajaama rajamise osas põhimõttelise seisukoha langetama.