Sunmilli kaasasutaja Andrus Raudsepa sõnul näitab ühisrahastajate suur huvi päikeseparki investeerimise vastu, et üha suurem osa Eesti inimestest soovib kliimamuutustele vastu astumiseks ka ise midagi ette võtta.

“Eleringi sõnul rajatakse 2020. aastal rekordarv päikeseparke, kuid sellele vaatamata ei ole kõigil soovijatel olnud võimalik endal parki rajada, kuna puudub selleks sobilik pind või on elektrivõrku ühendamine olnud liiga kallis. Läbi Sunmilli saavad nad päikeseenergiasse investeerida,” ütles Raudsep.

Taastuvenergia valdkonnas tegutsev idufirma Sunmill on nädalaga kaasanud 108 400 eurot läbi Fundwise ühisrahastusplatvormi, et rajada päikesepark Jõgevamaal Änkkülas. See on Eesti esimene päikesepark, kus enamusosalus läheb investoritele. Ehitus algab novembris ja 260 kW päikesepark valmib sel aastal.

„Sunmill on oma uudse mudeliga tulnud taastuvenergia turgu rikastama ja pakub investorile võimaluse omada üht osa päikesepargist,“ märkis Fundwise'i juht Henri Laupmaa.

Änkküla päikesepargi jaoks kaasatakse kokku 164 250 eurot, millest kaks kolmandikku on Fundwise platvormil juba rahastuse saanud. Sunmill hindab pargi finantstootluseks üle 8% ning taastuvenergia tootmisega saavutatav CO2 kokkuhoid on võrdne 166 auto eemaldamisega Eesti teedelt igal aastal.

Sunmill toob kokku maaomanikud, kes soovivad oma vaba pinda rentida päikesepargi rajamiseks ning investorid, kes soovivad taastuvenergiat rahastades tulu teenida. Sunmill hoolitseb päikesepargi rajamise ja ka hilisema haldamise eest.

Eesti riiklik energia- ja kliimakava näeb ette, et 2030. aastaks oleks taastuvenergia osakaal lõpptarbimisest 42%. 2019 aastal oli vastav näitaja 21%. Enamuse sellest moodustas energia tootmine biomassist, biogaasist ja jäätmetest.