See tähendab, et tõenäoliselt kaob meediast selle seltskonna hurraa-reklaam ja turusolkijate tegevusega on lõpp ja ametnike tagatoas sepistatud uue HLÜ seaduse eelnõu võib prügikasti visata, sest hoiu-laenuühistutele tegevuslubasid väljastav RAB (politsei) alustas lõpuks oma tööd kehtiva regulatsiooni raames, näidates sellega, et kehtiv regulatsioon on tõhus ja toimiv kui seda ka riigi enda institutsioonide poolt tõsiselt võtta.

Nad tegid seda alles nüüd, kuigi meie Eesti Hoiu-laenuühistute Liidu poolt oleme võimalikule seadusevastasele tegevustele selles kiirlaenuühingute seltskonnas nii avalikult meedias kui otse ametkondadele juba aastaid tähelepanu juhtinud.

Ka meedial on siin oma, kahjuks suuresti negatiivne roll: nimelt ühelt poolt on meediamajade reklaamiosakonnad kontrollimatult vastu võtnud kahtlase taustaga ühingute masse hullutavaid hurraa-reklaame, sest meediamajad on olnud maiad selliste ühingute neile makstavate rikkalike reklaamitasude peale. Teisalt on meedia üldiselt olnud väga pealiskaudne (võibolla just omakasust, et saaks külvata intriigi ja teise suupoolega võtta vastu eelmainitud reklaamitasusid?) ja pole kas suutnud või tahtnud eristada hoiu-laenuühistuid üksikutest grupeeringutest, mis ilmsete seaduse rikkumise tunnustega on tegutsenud ja tegutsevad hoiu-laenuühistu sildi all.Kõik on pandud ühte patta, püüdes kunstlikult kujundada kõikidest hoiu-laenuühistutest muljet, mis ei vasta nende tegelikule sisule.

Eraldi juhin tähelepanu tõigale, et nagu uudisest nähtud, alustatud on uurimist politseiametnikele altkäemaksu andmise osas, mis näitab, et edaspidi tuleb suuremat tähelepanu pöörata riigiasutuse-siseste protsesside kontrollile ja järelevalvele, et tagada edaspidi juba kehtivate seaduste täitmise riigipoolne kontroll õigeaegselt. Just sellest saab alguse meie kodanike turvalisus, samuti õige ja õigeaegne informatsioon, millest kodanikud saaksid lähtuda majanduslike otsuste langetamisel.