Ettevõtlikkuse all mõistab Silja Enok tegutsemistahet, oskust ja soovi probleemi märgata ning lahendada. „Nende oskuste arendamisega on äärmiselt oluline juba varakult alustada, kuna laps on tundlik ja tähelepanelik ning märkab pisidetailideni seda, mis on tema ümber. Probleemi olemuse mõistmisel ja lahendusvõimaluste leidmisel vajab aga laps abi. Seda saavad pakkuda kodu, lasteaed ja kool," sõnas Enok.

Veide sõnul on üks võimalus lapse majandusliku mõtlemise arendamiseks tema kaasamine pere rahaasjade planeerimisse. „Laps ei peagi kandma koormat ega vastutust, kuid lapse kaasamine elu erinevatesse aspektidesse kasvatab temast mõistva inimese. Lihtne vastus lapsele, kes poes järjekordset uut lelu nõuab oleks, et sul ei ole seda tarvis, sul on juba niigi palju mänguasju, mul ei ole raha... Enamasti need vastused ei tööta ja järgmisel poekülastusel kordub sama muster, seega oleks tark midagi uut proovida. Üheks võimaluseks on laps pere kuu eelarve planeerimise juurde kaasata. Saab kasutada paberist tordilõike ja vaadata üheskoos, kui palju kulub toidule, autole, majapidamisele, kui suur tükk jäi meelelahutuseks ja missuguse ampsu keegi perekonnas sellest saab. See aitab lapsel oma soove ja vajadusi mõtestada," kommenteeris Veide.

Enok leiab, et noori peaks juba varakult ka võimalikult erinevatesse ühiskondlikesse tegevustesse kaasama, et nad tajuksid enda rolli ja vastutust asjade ärategemisel. „Juba nooremas vanuses saab õpilasel tekkida tunne, et ta on ühiskonna liikmena oluline, et tema algatusel ja sõnal on kaalu, et tema ettepanekud on väärtuslikud. Oleme edukad, kui oskame hoida lapseea loovaid lähenemisi, liikudes sealt edasi probleemi mõistmise ja parimate lahenduste leidmise uuenduslikku rada mööda. Algul on võimalik kaasata paljusid, hilisemas eas on see keerulisem," kommenteeris õpetaja.

Laste arendamine peaks alati toimuma kooli ja kodu koostöös. „Lapsed tulevad ju kooli kodust ja lähevad sinna peale tundide lõppu jälle tagasi. Kooli tulles on lapsel kaasas kodust ja koju minnes koolist saadud teadmine. Edukas ja ettevõtlik on see laps, kes saab mõlemalt poolt kaasa võtta mitmekülgsed, üksteist täiendavad teadmised. Kool ja kodu pole lapse tähelepanu pärast võistlevad konkurendid. Kodus märkab ja toetab lapse huvisid lapsevanem ja koolis teeb seda õpetaja," sõnas Enok.