Eestilt ostetav kogus aitab Iirimaal saavutada nende Euroopa Liidu ees võetud kohustuslik taastuvenergia sihttase (16%) 2020. aastaks. Eesti tänane taastuvenergia osakaal üle 30 protsendi ületab Eesti poolt euroliidu ees võetud sihttaset (25 protsenti), mistõttu Eestil avanes võimalus taastuvenergia ülejäägiga kauplemiseks.

„Eesti suudab täna toota rohkem taastuvenergiat, kui Euroopa Liidus võetud eesmärgid ette näevad," ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas. „Oleme iirlastega ühisel Euroopa Liidu energiaturul, mistõttu saame tehinguga aidata kaasa ka Iirimaa taastuvenergia eesmärkide saavutamisse. Niiviisi teenime omakorda tulu, millega saame veelgi kiirendada siinset valdkonna arengut," lausus Aas.

Eesti ja Iirimaa allkirjastavad leppe sel reedel Dublinis. Nii nagu ka varasemate tehingutega, tuleb ka seekord teenitud tulu kasutada sihtotstarbeliselt taastuvenergia arendamiseks. „Eelmiste tehingute tulu on kasutatud Eleringi taastuvenergia toetuste eelarve kaasrahastamiseks. Kuna seekordne tehing on suurem, püüame leida rahale kasutust, kus taastuvenergia areng oleks võimalikult laiaulatuslik. Müügist teenitud raha kasutuse otsustab valitsus," lisas Aas.

„Leping Eestiga on hea näide Euroopa koostööst ühiste kliima- ja taastuvenergia eesmärkide saavutamisel. Olen kindel, et Eesti valitsus kasutab Iirimaalt saadud raha, et kiirendada rohepööret taastuvatest allikatest elektritootmises, vastavalt oma riiklikule energia- ja kliimakavale. Tahaksin ka tunnustada Eesti koostööd Iirimaaga mainitud lepingu sõlmimisel," ütles Iiri keskkonna-, kliima- ja transpordiminister Eamon Ryan.

Iirimaale müüdav kogus vastab kogu Eesti taastuvenergia arvestuslikule ülejäägile 2020. aastal. Lepe sisaldab ka optsiooni koguste suurendamiseks täiendava 1000 GWh võrra juhuks, kui Eesti tegelik taastuvenergia eesmärke ületav kogus osutub prognoositust suuremaks.

Tehinguga tõuseb Eesti statistikakaubanduse tehingutelt Euroopa Liidus esikohale. Koos tänase lepinguga on Eesti sõlminud taastuvenergia statistika müügiks lepingud kolme riigiga ning teeninud sellest kokku enam kui 50 miljonit eurot tulu. Varem on Eesti sõlminud sarnased lepingud Luksemburgi Suurhertsogiriigi (2017) ning Maltaga (2020 jaanuaris).