Koolikiusamist pelgalt lühiajalise töö ja pingutusega ei vähenda – sellise kindla järelduseni on jõudnud mitmed rahvusvahelised uuringud. Eestis kannatab regulaarse kiusamise all vähemalt iga viies kooliõpilane, terve kooliaja jooksul on ohvrirolli sattujaid aga veelgi rohkem.

Kiusamine on korduv ja tahtlik kahjustav käitumine kellegi suhtes, kes ennast selle vastu piisavalt hästi või üldse kaitsta ei suuda. Samas pole sugugi iga konflikt või ka ühekordne kaklus automaatselt kiusamine – kiusamist iseloomustab jõudude ebavõrdsus, mida mõjutavad nii sotsiaalsed ja füüsilised erinevused kui ka inimese sotsiaalne kapital.

Kümmekond aastat tagasi Soomes välja töötatud ning rahvusvaheliselt tunnustatud teadus- ja tõenduspõhine kiusuennetusprogramm KiVa on praeguseks kasutusel juba rohkem kui 20 riigis ning huvi selle vastu aina kasvab. Mida see endast täpsemalt kujutab? Miks on koolidel kasulik sellega liituda ning kuidas saavad inimesed ühingu tegemistele ja seeläbi kiusamise vähendamisele kaasa aidata?