Korralduse allkirjastas linnapea Mihhail Kõlvart.

Mainitud lepingu leiab Tallinna linnavalitsuse 20. aprilli päevakorrast, kus pika ja lohiseva nimega päevakorrapunkt sisaldab lepingut, mille kohaselt Porto Franco saab linnakvartali hoone maa-alustele korrustele ligipääsu osaliselt Kai tänava ja Poordi tänava kinnisasjadelt.

Loe pikemalt Äripäevast.

"Allkirja andsin 2019. aasta aprillis Porto Franco servituudi ligipääsutee lepingule. Igal linnavalitsuseistungil allkirjastavad linnapea, abilinnapea ja linnasekretär kümneid dokumente, mis on enne läbinud vastavad ametkonnad, juriidilise-, õigus ja sisekontrolli osakonna inimesi," ütles Kõlvart. "Meil ei ole praegu põhjust selle otsuse seaduslikkuses kahelda. Kapo on meile kinnitanud, et linnavalitsuse töötajad ei ole praegu kahtluse all."