Taotluse esitaja keskmine on vanus on 39 aastat. Esitajate seas on 49 057 eesti keelset ja 17 811 vene keelset taotlust. Avaldusi on esitanud rohkem naisi kui mehi.

Pensionikeskuse statistika