“Lõppenud eriline aasta on toonud TOP tööandjate edetabelisse senisest enam liikumisi. Üldarvestuse võitjateks on tõusnud ettevõtted, keda 2020. aasta jaanuaris esikolmikus ei olnud: SEB Pank, COOP Eesti ja Swedbank,” kirjeldas CV-Online’i teenindus- ja turundusjuht Maris Viires.

“Vaadates kriteeriume, mis on inimestele tööandja valikul tähtsad, siis siin on esimesed kolm püsinud muutumatuna. Huvitav on see, et kui eelmisel aastal olid tööandja poolt pakutud arenguvõimalused olulisel neljandal kohal, siis nüüd on selle kriteeriumi positsioon langenud ning senisest tähtsamaks on saanud töötajate võrdne ja aus kohtlemine ning töötajate tervise eest hoolitsemine.”

Kõige olulisemate kriteeriumitena TOP tööandja valikul tõid vastajad 19 valikukriteeriumi hulgast välja: (1) motiveeriv palk ja lisahüved, (2) hea sisekliima ja toredad kolleegid, (3) paindlik töökorraldus, (4) töötajate võrdne ja aus kohtlemine, (5) tulemuste märkamine ja tunnustamine, (6) töötajate tervise eest hoolitsemine ning (7) arenguvõimaluste pakkumine.

Kõige atraktiivsemaks tööandjaks valiti ülekaalukalt SEB Pank. Järgnesid 2. COOP Eesti, 3. Swedbank, 4. Nordea Eesti filiaal, 5. Telia, 6. Pipedrive, 7. Eesti Energia, 8. Elisa Eesti, 9. Magnum ja 10. PlayTech Estonia.

Kokku mainiti kõige ihaldusväärsema tööandjana 872 erinevat organisatsiooni või ettevõtet, neist soovituimateks osutusid:

Vastajad said küsitluses märkida, milline ettevõte on nende arvates nii üldarvestuses kui erinevates ärisektorites kõige ihaldusväärsem tööandja ja tuua välja, mis on nende jaoks tööandja valikul kõige olulisemad kriteeriumid. Kokku osales uuringus sel aastal 3222 erinevatest eagruppidest ja tegevusvaldkondadest inimest üle Eesti.