AS Tallinna Moekombinaat otsustab oma edasised sammud pärast määrusega põhjalikult tutvumist. Kohtumääruse vaidlustamiseks on aega 15 päeva.

T1 Mall of Tallinn jätkab igapäevast tegevust. AS-i Tallinna Moekombinaat saneerimisprotsess ei mõjuta AS-i Pro Kapital Grupp ülejäänud kontserni ettevõtete tegevust.

Eelmise aasta 3. aprillil teatas Pro Kapital oma tütarettevõtte AS-i Tallinna Moekombinaat saneerimismenetluse algatamisest. 15. juunil avaldas Pro Kapital, et kohus on määranud kava hindama eksperdid, kes peavad esitama oma arvamuse saneerimiskava osas hiljemalt 22. juuliks ning kohus otsustab kava kinnitamise hiljemalt 10. augustiks.

30. juulil teatas Pro Kapital, et Tallinna ringkonnakohus on maakohtu määruse seoses ekspertide määramisega tühistanud ja saatnud asja tagasi maakohtule uuesti otsustamiseks.

14. augustil tegi maakohus asjas uue määruse, millega lõpetas Tallinna Moekombinaadi saneerimismenetluse, sest tuvastas, et ettevõte on püsivalt maksejõuetu.