Miks just teie pidite rahandusministriks saama? Maris Lauri oleks olnud loogilisem valik.

Valitsuskabineti kokkupanemise eelisõigus on peaministril. Kui Kaja Kallas üle-eelmise nädala lõpupoole mulle selle ettepaneku tegi, siis oli tema põhjendus, et mul on 2009. aasta kriisi kogemus. See oli küll väga erinev praegusest tervisekriisist, aga tol korral olin ma Jürgen Ligi kõrval üks neid, kes pidi leidma tollele kriisile lahendusi ja aitama väga pingelisi eelarveläbirääkimisi pidada. Teiseks, olin Reformierakonna delegatsioonis koalitsiooniläbirääkimistel algusest peale kõigi teemade arutamise juures. Rahandusministril peab olema detailne ülevaade sellest, mis kokku lepiti, see aitab hilisemas kaheaastases valitsemisperioodis ohje hoida.

Saate Kaja Kallasega väga hästi läbi. Mis ajast te sõbrad olete?

Oleme Kaja Kallasega head kolleegid. Poliitikas on ikka nii, et kui aetakse asju ühise eesmärgi nimel, siis on mõistlik, et koostöö laabub. Olen Kaja Kallasele toeks, nagu oskan, et tal õnnestuks see, mida on ette võtnud – ja see ei ole kaugeltki lihtne.

Aga mis ajast sõbrad olete?

Ma ei oska öelda, kas oleme südamesõbrad. Oleme head kolleegid, toetame teineteist.

Kuula siit.
1x
00:00

Olete öelnud, et EKRE-vaba valitsus on väärtus omaette. Kas see natuke liiga väike ambitsioon ei ole? Ärge nüüd öelge, et paremat polegi välja pakkuda?

Kui mõtleme tagasi natuke rohkem kui kahe nädala tagusele ajale – siis läbirääkimised algasid – ja kogu tollase õhustiku peale, siis mulle tundub küll, et pingest vabakssaamist oodati väga. See pinge tulenes tollase valitsuse ühe osapoole käitumisest. Kindlasti on uus valitsus endale seadnud hulga ambitsioone.

Aga välja need ei paista. Oli ebamugavusvalitsus, nüüd on mugavusvalitsus.

Kas ebamugavusvalitsus oli parem?

Kaks aastat on pikk aeg, te peate ikkagi seadma ka kõrgemaid sihte kui EKREst lahtisaamine.

Sihte tuleb seada ka kaugemale kui kaks aastat. Lühiajalistest probleemidest on kahtlemata esikohal tervisekriis. See on uue valitsuse nõupidamistel läbivalt teema number üks.

Lahendate selle ära, mis on siis teema number üks?

Tervisekriisi osa, mis puudutab ka majandust, on vaktsineerimine, selle tempo.

See kuulub tervisekriisi hulka. Kui see on lahendatud, mis on siis kõige suurem eesmärk?

Pikaajalised probleemid on seotud kliimamuutustega: meie majandus peab saama konkurentsivõimeliseks, et neis muutustes toime tulla. Teine pika vaate probleem puudutab rahvastiku vananemist.

Peame rääkima ühest olulisest märksõnast, mis on teie poliitikuteele pitseri vajutanud. Võib-olla tahate ise selle välja öelda?

Ma ei tea, mida te silmas peate.

Ma pean silmas loomulikult Autorollot. Kuni selle skandaalini räägist teist kui võimalikust peaministrist, pärast selle puhkemist see uks sulgus. Kuidas teile endale tundub – kas inimesed on selle ära unustanud? Mulle tundub, see ei ole nii.

Kindlasti on inimesi, kellel on see teravalt meeles. On neid, kes ootavad minult rahandusministrina ranget käitumist riigi kuludega – ja et kui see valitsus annab kahe aasta pärast ohjad üle järgmisele, on riigi rahandus paremas korras. Selle nimel kavatsen pingutada kogu südamest.

See oli 2015. aastal, kui te välisministri kohalt tagasi astusite, sest ringkonnakohus oli leidnud, et ka teie olete Autorollo asjas vastutav: Autorollot juhtinud advokaat Siim Roode oli allutatud teile ja teie abikaasale Rain Rosimannusele. Riigikohtus pääsesite teie vastutusest, Roode jäi süüdi. Kui ma tollaseid kirjavahetusi nüüd uuesti loen, siis on mu mulje täpselt sama nagu siis: teie ja teie abikaasa juhtisite firmat, Roode täitis teie käske. Saan ma õigesti aru või eksin?

On hea, et tõite esile kirjavahetuse. Kindlasti olete tuttav kohtu otsusega, mis on kõigis astmetes kinnitust leidnud ja mis ütleb osalt nendelesamadele kirjadele tuginedes, et mina ei ole mitte midagi valesti teinud. Kohus on hinnanud neidsamu kirju kogumis ja kõiki tõendeid ja asjaolusid arvesse võttes sellisele järeldusele jõudnud.

Tõepoolest mõistis riigikogu teid ja Rain Rosimannuse õigeks.

Tegemist oli tsiviilvaidlusega, seal ei ole võimalik kedagi õigeks mõista. Tsiviilvaidluses on sisuliselt võitjad ja kaotajad. Ütleme, kohus leidis, et minul oli õigus.

Miks olite teie nendesamade kirjade avalikukssaamise vastu? Ka riigikogu kantselei ei tahtnud neid välja anda.

Siin on nüüd võib-olla mõned asjad omavahel segamini. Kohus leidis lõpuks, et riigikogu liikmete meilipostkasti avamine ei ole asjakohane.

Ma pean silmas, et teie olite selle vastu ja samuti riigikogu kantselei – veel enne, kui kohus otsuse tegi.

See oli eraldi kohtuvaidluse osa. Kohus võttis seisukoha ja leidis, et see pole kohane.

Teie ise olite veel enne selle vastu. Kui kirjavahetus näitab, et te olete kõik õigesti teinud, siis miks ei soovinud te selle avalikukssaamist?

Need kirjad ju kõik materjalides olemas. Sellisel kujul ei oska ma sellele küsimusele isegi vastata.

Ma ikkagi meenutan teile, et olite selle kirjavahetuse avalikukssaamise vastu.

Esimene taotlus oli kõigi minu kirjade avalikustamine 2008-11. Nagu kohus hiljem ütles, oleks see olnud täiesti ebaproportsionaalne. Mis puudutab kõiki muid tõendeid: kõik, mida kohus vajalikuks pidas ja küsis, me edastasime.

Olen vahel mõelnud Siim Roode peale, kes jäi süüdi. Ja teie isa peale, kes jäi samuti süüdi. Roode karjääri see Autorollo lugu sisuliselt hävitas. Ta loobust advokatuuri liikme staatusest ja elas mõnda aega peost suhu. Kas olete huvi tundnud, kuidas tema käsi on pärast kohtuotsust käinud?

Ei, ma ei ole Siim Roodega suhelnud.

Mitte kordagi pärast kohtuotsust?

Ei.

Teie jäite õigeks, tema jäi süüdi, kuigi ta täitis teie käske. Teid ei huvitanud, kuidas tal läheb?

See on teie tõlgendus. Kohtu otsus on väitnud vastupidist. Ma arvan, oleks õige, kui me kohtu otsuseid austame. Kohtu otsus ütleb, et on alusetu väita, justkui oleks mina mõjutanud või võtnud üle juhtimise või kontrolli või allutanud kedagi, sundinud tegema kedagi midagi, mis ettevõtte tegevust kahjustas. Loomulikult võivad kõik arvata, mida nad tahavad. Mõni võib arvata, et maa on lapik. Sellegipoolest kehtib kolmes kohtuastmes pidama jäänud kohtuotsus, mis ütleb, et ma ei ole midagi valesti teinud.

Kas te ise tunnete ka nii?

Ma tean, et ma ei ole selles asjas midagi valesti teinud. Mul on väga kahju, et kogu see minu isa ettevõtet puudutav olukord kujunes selliseks, nagu ta kujunes. Aga ma tean, et mina ei ole midagi valesti teinud.

Teie isa jäi süüdi. Kuidas tal võlgade maksmine läheb, kas aitate tal võlgu tasuda?

Isa elab seda tõenäoliselt oma elu lõpuni väga raskelt üle. See oli tema elutöö. 2009. aastal alanud majanduskriis põhjustas selle väga keerulise olukorra. Loomulikult olen ma oma isa tütar ja elan igal võimalusel talle kaasa. Neid võlgu maksab ta tõenäoliselt elu lõpuni.

Kas te aitate tal neid võlgu maksta?

Neid võlgu maksab minu isa ise.

Te ei aita teda selles?

Ma toetan oma perekonda niipalju, kui mul võimalik on. Neid konkreetseid võlgu katab minu isa.

Kas pole mitte Roode ja isa teie poliitilise karjääri ohvrid?

See oli pikk ja mahukas kohtuprotsess, mille käigus kohus hindas väga põhjalikult, kellel selles asjas missugune vastutus on. Kohtu järeldus, millel on ka palju laiem tähendus, ütleb, et äriettevõtte juhatuse liikmete tegevuse eest ei saa panna vastutama nende pereliikmeid või sugulasi. Seda kohtu otsust tuleb aktsepteerida. Kui inimene on ettevõtte juhatuse liige, siis tema sugulased või pereliikmeid ei saa vastutada nende tegevuste eest, mida ettevõttes tehakse. Soovitan lugeda kohtuotsust, kus seda on põhjalikult selgitatud. Hoolimata sellest, et seda on pidevalt püütud näidata, ei ole ma teinud selles asjas midagi valesti.

Hästi. Olete ka leidnud, et riigi rahandus on nadis seisus. Missugused on teie etteheited eelmisele rahandusministrile Martin Helmele?

Kui me räägime riigieelarvest ja eelarveplaanidest aastani 2024, on etteheide eelkõige see, et eelarvekavadesse on sisse kirjutatud suures mahus sisuliselt ilma igasuguse katteta kärpeid.

Need kurikuulsad „sisustamata kärped”. Mida te õieti silmas peate?

Selleks, et näidata eelarveisu pisut – mis pisut, oluliselt – paremana, kui ta on, on numbritesse sisse kirjutatud kärbe: järgmisel aastal 260 miljoni ulatuses, aasta hiljem 258 miljoni ulatuses, veel aasta edasi 460 miljoni ulatuses, mis on ebarealistlik. Kellelgi peale Martin Helme ei ole aimu, kuidas seda võiks sisustada.

Kärbete sisustamine tähendab, et hakkate riigisektorit kärpima?

Sisustamata kärped tuleb riigieelarve tegemise käigus korda teha selles mõttes, et tühja õhku ei tohi üheski eelarves sisalduda.

Te lasete riigieelarvest õhu välja?

Esimene eesmärk eelarvet plaanides on naasmine eelarvedistsipliini juurde.

Eelarvetasakaal oli oravate oluline mantra, aga maailm on muutunud. Kõik laenavad ja mõni arvab koguni, et laene ei pea kunagi tagasi maksma. Kas te ei igatse mitte eilset päeva, mis kunagi ei naase?

Laenu puhul on oluline see, kuidas seda kasutatakse. Kui kasutame laenu kriisiolukorras tulekahju kustutamiseks või kriisist väljatulemise ajutisteks abinõudeks või majandusele sellise süsti tegemiseks, et investeeringud aitaksid meil sedasama laenu hiljem kiiremini ja paremini tagasi maksta, siis pole soodsa intressiga laenu kasutamine kindlasti saatanast.

Teie käies on ju kogu see kokkulaenatud raha. Kuhu te selle panete?

Ma tuleksin korra tagasi selle juurde, mida te küsisite eelarve seisu kohta. Distsipliini taastamine ja riigi kulude range kontrolli alla võtmine on hästi oluline eesmärk.

Millal tasakaaluni jõutakse?

Tasakaalu poole hakkame liikuma sellest hetkest alates, kui teeme aprillis järgmise aasta riigieelarvestrateegiat.

Järgmise aasta eelarve on tasakaalus?

Ei ole.

Aga millal on?

See sõltub muu hulgas sellest, kas ja kuidas me suudame majandust toetada nii, et ta uuesti hoo sisse saab. Sellest, kas ja kuidas me suudame eelarvedistsipliini taastada, nii et riigi tehtavad kulutused on range kontrolli alt. Sellest, kas me suudame riigi püsikulude kasvu tempo hoida allpool majanduskasvu tempot.

Missuguseid sektoreid hakkate toetama? Turismisektorit, kus häda on kõige suurem?

Turismisektori häda on tõepoolest suur. Kahjuks pole võimalik öelda, millal turism taastub sellisena, nagu me teda nägime kaks aastat tagasi.

Teie antavad summad suurenevad?

Eesmärk on suunata toetused sinna, kus on kõige rohkem pihta saadud. Valitsus on viiendat päeva ametis, see on lähinädalate arutelu küsimus.

Missugused on peale turismisektori teised abistamise prioriteedid?

Kui tervisekriis püsib ja piirangud ei leevene, peab toetama sektoreid, kes otseselt pihta saavad. Toetused sõltuvad sellest, kas piiranguid tuleb jätkata või karmistada. See selgub teadusnõukojaga koostööd tehes.

Ma pean silmas, et mitmes kohas on häda tekkinud mitme kuu jooksul ja juba väga suur.

See peab olema valitsuse kui terviku otsus. Ma võin loetleda valdkondi, mis tunduvad mulle kõige valusamalt pihta saanud olevat, aga see peab olema meie ühine otsus. Loogika peab seisnema selles, et kes kõige enam piirangute tõttu kannatavad, peab ajutine toetamine olema võimalik. Siin on meil võimalik kasutada ka Euroopa Liidu raha. Soovime, et Euroopa Liidu vahendid, mida pole seni suudetud kasutusele võtta, jõuaksid võimalikult kiiresti majandusse.

Valitsuse osapooled kehtestasid maksurahu, st makse te ei puutu. Pikemaajalises perspektiivis pole valikut, tuleb teil makse tõsta. Missuguseid makse tõstaksite teie?

Miks te ütlete, et ei ole valikut? Ma ei arva, et see oleks ainuke valik.

Saate eelarve tasakaalu ja ei pea makse tõstma?

See puudutab riigi kulutuste ranget kontrolli ja distsipliini.

Hakkate kärpima?

Jooksvad kulutused ei tohi kasvada kiiremini kui majandus. See peab olema igapäevane tegutsemisnorm.

Aga palun konkreetsemalt. Kas avalikku sektorit kärbite?

Kõigil avaliku sektori valdkondadel tuleb vaadata üle kõik tegevused, mida tehakse, ja tuleb teha ettepanekud pärast märtsikuist majandusprognoosi.

Kui ikkagi peab makse tõstma, missugust siis teie tõstaksite?

Selline küsimusepüstitus on libedale teele minek. Lihtne on kõrvale põigelda vajadusest kulutused kriitiliselt üle vaadata ja distsipliin taastada, kui kuskil horisondil hõljub teadmine, et on võimalik makse tõsta. Ei ole võimalik.

Te lubate, et juhul, kui sellel valitsuse peaks õnnestuma pärast valimisi jätkata samas koosseisus, siis te makse ei tõsta?

Me räägime praegu nendest riigieelarvestrateegiatest, mis me tegema hakkame. Mina olen seda meelt, et tuleb üle vaadata tehtavad kulutused. Tuleb leida võimalus majandust toetada. Tuleb ka üle vaadata, kus riik tegutseb. Soovin oma esimese saja päeva jooksul viia valitsuskabinetti memorandumi riigi osaluste kohta, et me hakkaksime analüüsima kohti, kus riigi osalus ei ole hädavajalik ja kus riik võiks sellest vähemalt mingis osas loobuda.