Toetussummad pole väikesed: esimesena tööd alustanud Fortum Tartu elektrijaam ja Utilitasele kuuluv Väo esimene elektrijaam on kokku saanud 11 aasta jooksul elektritarbijatelt rohkem kui 200 miljonit eurot. Summa koosneb kahest toetusliigist: taastuvenergia ja tõhusa koostootmise toetus. Toetust makstakse vaid koostootmisrežiimil toodetud elektrile, soojuse eest toetust ei maksta.

Üks koostootmisjaamadest, mis 2009. aastal esimeste seas toetust hakkas saama, on Fortum Tartu tütarettevõttele Anne Soojus AS-ile kuuluv Tartu elektrijaam. Kuigi toetuse maksmine tänavu lõppeb ja ettevõttele tähendab see tulude vähenemist, jätkab jaam tööd ja piirkonna kaugküttehinnale see mõju ei avalda, ütles Fortum Tartu juhatuse esimees Margo Külaots.

"Me arvestasime juba koostootmisjaama investeeringu planeerimisel, et toetusperiood on 12 aastat ja see ei tule meile kuidagi ootamatusena. Toetuse mõte oligi ergutada taastuvaid allikaid kasutavate energiatootmisüksuste teket, mis esimesed 12 aastat saaksid toetust ja hiljem peavad tavatingimustel edasi tegusema," lausus Külaots.

Nii Fortumi Tartu koostootmisjaam kui ka Utilitase Väo jaam kasutavad kütusena metsa- ja puidutööstuse jäätmeid, Utilitas kasutab lisaks vähesel määral turvast.

Loe lähemalt ERRi uudisteportaalist.