Pakri saarte ümbruses on viimastel kuudel hoogustumas ohtlik naftasaaduste ümberpumpamise äri. Ühtegi seadust sellega ei rikuta, sest eelmine valitsus võttis 2020. aasta juuni lõpus vastu määruse, mis muu hulgas luba ankrualadel naftasaaduste ümberpumpamisi.

Eile kirjutas ajaleht Postimees, et naftaärimeestel miljoneid teenida laskev, Eesti riigile aga tühjad pihud ja hiiglasliku keskkonnariski jätva määruse taga on keskkonnaministeeriumi asekantsler Harry Liiv ning artiklis seati kahtluse alla ametniku ärihuvid.

Delfil ei ole viimasel kahel päeval õnnestunud Liiviga vestelda ja tema kohta esitatud kahtlustustele kommentaari küsida. Liiv keeldus pikalt ka Postimehega rääkimisest, kuid täna avaldatud intervjuus toonitab ametnik korduvalt peamiselt seda, et keskkonnaministeeriumi töö pole hinnata tegevuse majanduslikku mõju.

Keskkonnaministeeriumist öeldi, et lehes avaldatud info valguses pole praegu alust asekantsleris kahelda ja tema tegevuse suhtes uurimist alustada. "Uurimist on alust algatada konkreetsete seoste ja faktide asjaolu ilmnemisel, et ametnik ei ole oma töös lähtunud ametniku eetikast ja Eesti riigi seadustest. Praegu uurimise algatamiseks alust ei ole," sõnas keskkonnaministeeriumi avalike suhete nõunik Agnes Aaslaid.

Kolm naftalaadimist

Alates sellest, kui määrus "Merel, Narva jõel ja Peipsi järvel ohtlike ning kahjulike ainete käitlemise kord" jõustus, on PPA väljastanud neli luba STS-operatsioonideks. Ühel juhul laeti ühelt tankerilt teisele vaakumgaasiõli, teistel kordadel on toimunud nafta ümberlaadimine.

PPA merevalvekeskus lähtub lubade väljastamisel ainult riigipiiri seadusest, selgitas keskkriminaalpolitsei pressiesindaja Leana Loide. Ta lisas, et keskkonnanõuete täitmise üle peab järelvalvet keskkonnaministeeriumile alluv keskkonnaamet. Nimelt tuleb STS-operatsioonid lisaks PPA-le kooskõlastada veel, keskkonna- ja transpordiametitega.

Kuna viimastel päevadel on avalikkuses teravalt tõstatanud küsimus STS-operatsioonide võimaliku keskkonnariski üle, saatis keskkonnaminister Tõnis Mölder eile siseminister Kristian Jaanile kirja, milles palus alates 8. veebruarist ajutiselt peatada STS-operatsioonideks lubade andmine.

"Soovin veenduda, kuidas on kaupade laevalt laevale laadimisel igakülgselt tagatud keskkonna ja inimeste tervise ohutus,“ selgitas Mölder ning lisas, et sestap vaatavad eri ministeeriumite haldusalas olevad ametid üle kehtivad õigusaktid.