Tööportaali CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri suures tööturu-uuringus tõid pea kõik töövõtjad (97%) välja, et juhtide sõnad ja teod peavad olema kooskõlas selleks, et ettevõte neid tööandjana kõnetaks.

Lisaks juhtide usaldusväärsusele pidas tervelt 94% töötajatest tööandjat valides oluliseks ka ettevõtte seaduskuulekust ja seda, et ettevõttes koheldakse kõiki töötajaid võrdselt. Tööandja valikul on töötajatele oluline ka see, et organisatsioon oleks stabiilne ja kindel tööandja ning et ebaeetiline käitumine ei oleks ettevõttes lubatud.

Vähemalt 90% töötajatest pidas veel tähtsaks ka seda, et tööandja investeeriks kaasaegsetesse töövahenditesse ja looks mugava töökeskkonna, ettevõttes väärtustataks erialast arengut ja seal töötaksid koos oma ala professionaalid, sealjuures ka organisatsioon ise oleks ambitsioonikas ja arenev.

„Värsked uuringu tulemused kinnitavad taas, et vinge kontor ja tasuta kohv ei korva ebainimlikku juhtimist," kommenteeris uuringut CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt ja lisas, et võrreldes 2019. aasta uuringu tulemustega, on nii juhtide usaldusväärsus kui ka tööandja seaduskuulekus ja eetilisus muutunud töötajatele veelgi olulisemaks.

„Arvestades, et 97% vastajatest pidas tööandja valikul kõige olulisemaks teguriks juhtide usaldusväärsust, läheb ebausaldusväärne juht ettevõttele kalliks maksma ja raskendab heade töötajate leidmist," lisas Henry Auväärt.

Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder ütles, et madalama palgaga töötajate jaoks on väga olulised ka soodustused, mis aitavad nende kulutusi vähendada ja parandavad toimetulekut.

„Näiteks esimestel haiguspäevadel keskmise palga säilitamine, tööle ja töölt koju sõidukulude hüvitamine ning soodustingimustel toitlustuse pakkumine, on madalama töötasuga töötajatele tööandja valikul väga olulised tegurid. Kõrgema palgaga töötajad seevastu väärtustavad aga rohkem ka iseseisvust töökorraldusel, vaba aega, professionaalsust ja arengut," lisas Kadri Seeder.

Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee viivad kaks korda aastas läbi tööandjate ja töötajate küsitlusi, millega uuritakse tööturukäitumist, palkade ja palgaootuste muutusi. Uuringus osales kokku 9733 inimest üle Eesti.