Kogu aasta kasum kasvas 24,8 miljonilt eurolt ligi 38 miljoni euroni.

LHV bilansimaht kasvas aasta lõpus kolmelt miljardilt eurolt 4,97 miljardi euroni. Laenud klientidele kasvasid 1,7 miljardilt eurolt 2,2 miljardi euroni.

Grupi IV kvartali tulemusi mõjutasid tulemuslikule igapäevategevusele lisaks ka ühekordsed sündmused: Danske laenuportfelli ülevõtmine ja pensionifondide edukustasu. LHV Groupi puhaskasum oli 2020. aasta IV kvartalis 7,3 miljoni euro võrra suurem kui III kvartalis ja 11,6 miljoni euro võrra suurem kui aasta varem.

"Käimasolevat tervisekriisi ning sellest tulenevat majanduslangust arvestades oli LHV jaoks hea aasta," kommenteeris LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu. „Proovisime siin ka oma panuse anda, pakkudes klientidele võimalikult paindlikke lahendusi, sh maksepuhkusi. Suurem osa kokkulepitud maksepuhkustest on tänaseks lõppenud. Teise olulise otsusena jätkasime majanduse finantseerimist ka kriisi taustal. Laenuportfellid kasvasid ka orgaaniliselt, kuid suurima panuse kasvu andis Danske ettevõtete ja avaliku sektoriga seotud krediidiportfelli soetamine. LHV edasise kasvu tagamiseks teatasime aasta lõpus panga loomise kavatsusest Ühendkuningriigis, et selgemalt eraldada senised äritegevused Eestis ja Ühendkuningriigis. Tegevusloa taotlemine võib aega võtta paar aastat ning eeldab kohaliku järelvalve luba."

Toimetaja on LHV aktsionär.