Investeerimisühing muutis eelmise aasta aprillis oluliselt, ette teatamata ja ühepoolselt klientidega sõlmitud finantsinstrumentide tingimusi. Muudeti toornafta hetkehinna arvutamise metoodikat ja samaaegselt tõsteti ka konkreetse väärtpaberi üleöö hoidmise tasusid.

Muudatuste protsess ja alused olid klientidele läbipaistmatud. Finantsinstrumendi omandanud kliendid pidid selle tulemusena oma tegevuse ümber kujundama, sh arvestama võimalikust tuluvõimalusest ilmajäämisega ja/või kuludega.

Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler selgitas, et keerukate finantsinstrumentidega kauplev professionaalne turuosaline, kes pakub vastavat teenust muu hulgas laiale klientide ringile, peab riske juhtima ja maandama ning tegema selleks vastavaid kulutusi. Samuti tuleb sellisel ettevõttel olla enne teenuse osutamist klientidele suunatud kommunikatsioonis võimalikult selge.

„Vältima peaks pelgalt riskide ootamatut ja ebaselget edasikandmist oma klientidele," ütles Kessler.

Finantsinspektsioon tuvastas, et Admiral Markets AS ei teinud finantsinstrumendi tingimusi muutes endast kõike olenevat, et lähtuda oma klientide parimatest huvidest.