„Nagu avalikkusele teada, siis novembris 2020 esitas prokuratuur kahtlustused kolmele Erialiga seotud inimesele, kellest üks oli ka Eriali asutaja Ilja Dyagilev ja teine juhatuse liige Daniela Dalberg-Dyagileva . Prokuratuur kahtlustas neid Erialile kahju tekitamises, kuid mõlemad on minu teada neile esitatud kahtlusi kategooriliselt eitanud. Meedias keeras aga see uudis mõistagi Eriali vastu ning võimendudes käivitus usalduskriis," meenutab Raul Kalev viimaste kuude arenguid. „Kuigi uurimine nende kahtlustuste osas alla käib ja Erialil puudub igasugune info, kas, milles ja millal plaanib prokuratuur antud isikutele esitada süüdistused, on mõistetav, et paljud hoiustajad hakkasid muretsema ja asusid ennetähtaegselt nõudma välja oma ettevõttesse hoiustatud vahendeid."

Kalevi sõnul on oluline mõista, et kuigi Erial ise ega tema tütarettevõtted uurimise all ei ole, ning täna pole ka arusaama, et ettevõte oleks midagi oluliselt valesti teinud, vaevab Eriali siiski usalduskriis, mille tingimustes vanamoodi jätkata on võimatu. „Eriali juhatusest on erinevatel põhjustel tagasi astunud nii Oleg Laidinen kui Daniela Dalberg ja ainsa juhatuse liikmena jätkab Erik Margijev. See samm just Danieala osas oli sisuline ja vajalik nii ettevõtte enda kui prokuratuuri seisukohast. Kuriteokahtlustustega inimesed ei saa avalikul usaldusel baseeruvat finantsettevõtet juhtida."

Eriali juhatuse liige Erik Margijev kinnitas omakorda, et tema tänase töö kogu fookus on olemasoleva kinnisvara alt raha võimalikult kasumlik kättesaamine. „Loodame hoiustajatele kõik või vähemasti suurema osa rahadest tagasi maksta, selle nimel pingutame," ütles ta.

Kalev: ERIAL ei olnud nii massiliseks usalduskriisiks valmis

Raul Kalevi sõnul on praegu vara anda hinnanguid uurimise all olevate isikute tegude seaduspärasusele, seda saab teha alles pärast võimaliku uurimise lõppu ja kohtulahendit. „Minu isiklikul hinnagul on ettevõte olnud liiga vähe valmistunud kriisiolukordadeks, kus väljaantud laenude tagastamise tähtaeg pole veel saabunud, kuid ühtäkki soovib liiga suur hulk hoiustajaid oma lepinguid ennetähtaegselt lõpetada. Kuid alati võib ka küsida, kas selliseks usalduskriisiks on üldse võimalik valmis olla. Tean, et Erialis oli olemas korralik rahaline puhver, mis aitas ettevõttel ca 3 miljoni euro osas väljamakseid teha ka koroonakriisi alguskuudel, mil mitmed konkureerivad kontorid oma uksed kinni panid. Kui koroonamõjust tingitult poleks veninud mõningate kinnsivaraobjektide valmimine, oleks seda rahalist kindlust olnud veel palju enam. Kuid enam pole teha midagi - meedias avaldatud artiklid prokuratuuri kahtlustest võimendasid Eriali klientide seas usaldamatust sedavõrd, et hoiustajate kaitseks tuli vastu võtta väga radikaaalsed otsused: loobuda vabatahtlikult finantsteenuste osutamise litsentsist, muuta juhatuse koosseisu ja keskenduda üksnes olemasolevate laenude maksimaalsele tagasitoomisele ning kohesele hoiustajatele väljamaksmisele. See oli kõigi Eriali endiste ja tänaste juhatuse liikmete, kõigi nende, kes ettevõtte tööd igapäevselt andumusega korraldasid, ühine valus kaalutletud otsus."

Hoiustajatele on juba väljamakseid alustatud

Kalevi hinnangul võivad Eriali hoiustajad praegu olla rahulikud, sest ettevõte ei kavatse turult ära kaduda, vaid keskendub täies mahus olemasoleva kinnisvara lõpuni väljaarendamisele ja müügile. Mingit käegalöömise meeleolu pole, pigem valitseb arusaam, et olgu tekkinud olukorra põhjused millised tahes, ettevõte peab oma kohustused hoiustajate ees lõpuni täitma, märkis Eriali avalike suhete nõunik. „Selle kinnituseks võib tuua, et pärast ühekuulist väljamaksete peatamist on Erial viimasel nädalal taasalustanud hoiustajatele lepingutest tulenevate intresside väljamaksmisega," sõnas ta.

„Eriali hoiustajate õnneks on ettevõttel olnud väga range kord hüpoteekide seadmisel kõigile väljastatud laenudele. Lisaks on lõviosa laenudest antud Eriali 100% tütarfirmale, mis on nende toel arendanud kinnisvara Tallinnas. Osa neist objektidest on juba valmis ja täna kinnisvaraportaalides müügis. Teised aga alles arendamisfaasis. Praegune plaan, milleks vajame ka hoiustajate luba, näeb ette objektid lõpuni välja arendada, mitte aga kiirkorras võilevahinna eest maha müüa. See annaks võimaluse saada 30-40% suuremat tulu, mis omakorda tähendaks võimalust oma kohustusi hoiustajate ees maksimaalselt kustutada."

Raul Kalev lisas, et Erial on juba hoiustajatele välja saatnud kirjad, kus palub neilt luba saneeerimisprotsessi sisenemiseks. „Loodame, et hoiustajad toetavad meie nägemust. Kui kohus saneerimise lähinädalatel heaks kiidab ja määrab saneerimisnõustaja, siis kulub ilmselt veel paar-kolm kuud, kui saneerimisprotsessis saab täpsemalt selgeks, kas hoiustajatel on lootust oma rahad tagasi saada 100% või mingis vähemas määras. Seni aga keskendub nüüdseks juba Tulundusühistu Erial oma enam kui 25 kinnisvaraobjekti valmisarendamisele ning müügile. Ning vastavalt müügist laekuvatele summadele makstakse koheselt ka hoiustajatele jaokaupa ja proportsionaalselt välja nende ees tekkinud kohustused."

Kuni saneerimisnõustaja määramiseni juhib Eriali igapäevategevusi Erik Margijev, kellel on pikaaegne kogemus just kinnisvara arendamise ja ehituse vallas, samuti korraldab väljamakseid. „Oleme kokku leppinud, et Erik tegeleb tehniliste projektide ja finantsidega, mina lubasin olla abiks, et jõudumööda hoiustajaid ja avalikkust arengutega kursis hoida. Minu poole tuleks pöörduda kõigi küsimustega, millele klienditeenindajad vastata ei oska. Pärast saneerimise käivitumist võtab teatepulga üle juba kohtu määratud saneerija."