„Aasta aastalt näeme oma konkursil, et Eestis on peale kasvanud ettevõtted ja organisatsioonid, kes lähenevad töötaja arengusse ja rahulolu kasvatamisse erakordse teadlikkuse ja pühendumisega," rääkis Unistuste Tööandja konkursi eestvedaja Anu-Mall Naarits. „Sellise teadliku tööandja brändi loomise meistrina oli Nortal meie jaoks tänavune parim leid: nad on suutnud tuhandepealise 20 riigis tegutseva töötajaskonna hoida kõrgelt motiveerituna ja inspireerituna vähemasti samahästi, kui suudavad seda parimad vaid ühes keele- ja kultuuriruumis tegutsevad idufirmad. Tegelikult oli kolme finalisti vaheline konkurents Unistuste Tööandja tiitlile žürii silmis peaaegu võrdne, kuid Nortal edestas teisi napilt just sellega, et ettevõtte sisene fookus ühele kindlale väärtusele, milleks oli „suurte asjade eest vastutamine", tuli välja kõigist uuringus osalenud töötajate vastustest.

Nortali personalijuhi Kadi Tamkõrva sõnul on Unistuste tööandja tiitli võitmine ettevõttele suur tunnustus ja au, kuna eristumine IT tööturu ülitihedas konkurentsis on suur väljakutse. "Nortalis on igal töötajal võimalik anda selge panus nii Eestit kui ka maailma muutvate digilahenduste loomisse - olgu need siis e-riigi lahendused, terviseteenused või koostöö suurettevõtetega. Võimalus töötada klientidega erinevatest sektoritest ja riikidest loob töötajatele suurepärase kasvu- ja arengukeskkonna. Just arenguvõimalusi ning põnevaid suure mõjuga projekte väärtustavad ja naudivad töötajad enim," lisas Tamkõrv.

Helmes pakub töötajatele väga detailset karäärikirjeldust

Unistuste Tööandja konkursi eestvedaja Anu-Mall Naaritsa ütlusel paistsid ka tarkvara arendusega tegelev Helmes ning elektroonika taaskasutusettevõte Foxway silma väga innovatiivsete ja loominguliste sammudega töötajarahulolu kasvatamisel, panustades süsteemselt ja väga targalt enda tööandja brändi. „Näiteks üle 300 töötajaga Foxway kasutab uute ametikohtade täitmiseks ennekõike sisekonkursse, kuhu kandideerib tavaliselt 3-5 inimest ettevõtte enda seest. Nende kõigiga vesteldakse põhjalikult. Sellise värbamise tulemusena vahetab aastas ca 7% inimesi oma ametit, jäädes aga tööle samasse ettevõttesse."

Seevastu Helmese puhul tõi žürii välja, et tegu oli „erialaselt kõige arendavama töökeskkonnaga", kus oli muuhulgas paigas kõige detailsem karjääriredeli kirjeldus.

Rahvusraamatukogu töötajad kannavat tugevat missioonitunnet

Rahvusraamatukogu pälvis esikoha avaliku sektori asutustest. Asutuse töötajad on tugevalt koondunud veendumuse ümber, et ellu viiakse olulist missiooni. Rahvusraamatukogu töötajate seast kogutud tagasiside näitas, et suurem osa neist tunneb siirast uhkust oma töökoha ja elluviidava missiooni üle.

Unistuste Tööandjat valitakse Eestis juba aastast 2013. See on korraldajate endi sõnul kõige sügavam ja objektiivsem tööandja brände võrdlev konkurss, kus intervjueeritakse nii ettevõtte töötajaid, ettevõtte juhtkonda kui ka küsitletakse inimesi tänavalt. Saadud vastuste põhjal selgitab žürii välja, milline ettevõte on suutnud luua kõige tugevama tööandja brändi.

Unistuste Tööandja konkurssi viib läbi Marketingi Instituut koostöös CV-Keskuse ja tunnustatud Eesti personalijuhtidega.

Unistuste Tööandja 2021 konkursi züriisse kuulusid: Lauri Tabur, Irene Metsis, Anneli Ohvril, Renita Käsper ja Kristel Maran.

Varasematel aastatel on tiitli võitnud Sisekaitseakadeemia, LHV Pank AS, SA Teaduskeskus AHHAA, Ericsson Eesti AS, Pipedrive OÜ, Päästeamet ning eelmisel aastal ka Elisa Eesti AS.