„Rõhutada tuleb, et 2020. aasta oli koroonakriisi tõttu kohtute jaoks väga keeruline ja eriline aasta, mil tuli olla innovaatiline ja leida lahendusi, et asjad kvaliteetselt menetletud saaks. Tunnustan kohtujuhte, kohtunikke ja kohtuametnikke suure pingutuse eest. Kohtusüsteem võttis eesmärgiks, et õigusemõistmine peab jätkuma, töö korraldati kiiresti ümber ja lahendati kokkuvõttes isegi rohkem asju kui 2019. aastal," ütles justiitsminister Maris Lauri.

Maakohtutele laekus mullu viimase seitsme aasta rekordiliselt suur arv erineva keerukusega tsiviilasju. Kokku saabus kohtutesse 33 658 tsiviilasja, millest ca 50% Harju, 23% Tartu 14% Viru ja 13% Pärnu maakohtusse. Perekonnaasjad moodustasid 19% kohtusse saabunud asjadest. Valdavalt puudutasid need elatist ning vanemate ja laste omavahelisi suhteid, 15% oli inimese haiglasse paigutamise asju ja piiratud teovõimega täisealisele eestkoste määramisi ning 20% moodustasid laenu ja krediidilepingutega seotud vaidlused.

Kuigi tsiviilasjade lahendamise keskmine aeg on 95 päeva, jäi see ka eelmisel aastal varasemate aastatega võrreldavalt lühikeseks ja maakohtud lahendasid 7% rohkem tsiviilasju kui aasta varem. Ka siin suurenenud koormus avaldas mõju ning pikenenud on hagiasjade keskmine menetlusaeg (282 päeva). Samuti on mõnevõrra kasvanud pikalt ehk üle aasta menetluses olnud asjade osakaal. Aasta lõpus oli selliseid tsiviilasju kohtutes menetluses ligi 16%.

Kriminaalmenetluses maakohtutele laekunud asjade arv kahanes võrreldes 2019. aastaga kokku ca 6%. Samal ajal üldmenetluses kohtutesse saadetud asjade arv kasvas ca 7%.

Väärteomenetluses laekus kohtutele kokku 5952 asja, mille kiireks lahendamiseks tuli samuti uusi viise leida.

Kõikides menetlusliikides 2020. aasta jooksul saabunud asjade peale kokku oli ühe kohtuniku koormus Harju maakohtus 392, Pärnu maakohtus 364, Tartu maakohtus 371 ja Viru maakohtus 337 kohtuasja.

„Nii maksekäsu-, registri- kui ka kinnistusosakonda tuleb samuti tunnustada standardite hoidmise eest koroonakriisi tingimustes. Menetlust suudetakse jätkuvalt hoida tõhusana vaatamata sellele, et maksekäsuosakonnas ja registriosakonnas kasvab avalduste arv igal aastal ning kinnistusosakonnas muutuvad menetlused üha keerukamaks," rääkis Lauri.