Küsimusele vastab Tööelu portaali vahendusel Piret Kaljula, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant.

"Pauside korraldamisel tuleb arvestada, et samasugust tööd tegevad töötajad saaksid ühepalju puhata. Eraldi suitsupauside andmise kohustust ei ole ning pole ka õiglane, et suitsetajad saaksid igas tunnis suitsetamiseks lisapause oma tervise kahjustamiseks.

Soovitame esmalt pöörduda tööandja (töökeskkonnaspetsialisti) või ka töökeskkonnavoliniku poole ning selgitada probleemi. Selgitage, et teie töökoormus on uue töötaja tulekuga suurenenud, sest töökaaslane kasutab ettenähtust rohkem pause ning teie ei saa pausile minna, kuna kaastöötajat ei ole vajalikul ajal tööpostil. Kindlasti ütelge ka, et suitsuhais Teid häirib.

Tööandja ülesanne on tagada, et töötajaid koheldakse võrdselt ning kõik saaksid kasutada ettenähtud puhkepause. Lisaks peab tööandja lahendama häiriva suitsulõhna probleemi. Üheks lahenduseks on ettevõtte territooriumil suitsetamise keelamine, mis on tööandja õigus. Samuti saab tööandja jälgida tööaja kasutust ning selgitada lisapause võtvale töötajale tööaja korraldust, sh puhkepauside kasutamise reegleid. Kui töötaja neile märkustele ei reageeri, saab tööandja teda hoiatada, et tööaja korralduse rikkumise jätkamisel võib töösuhte üles öelda. Siis on töötaja otsustada, kas ta muudab oma käitumist (nt loobub tööajal suitsetamisest) või lepib sellega, et töösuhe lõppeb."