"Kriisi venimise tõttu on oluline pakkuda elanikele kiiret ja hõlpsasti ligipääsetavat tuge," ütles Karins Twitteris.

Rahandusministeeriumi hinnangul läheb ühekordse toetuse idee Lätile maksma umbes 179 miljonit eurot. Arvutused põhinevad statistilistel andmetel, mille kohaselt on riigis praegu umbes 358 000 alaealist. Toetuse peaks kätte saama märtsis koos igakuise peretoetusega.

Peaministri demograafiliste küsimuste nõunik Imant Paradnieks, väljendades rahulolu saavutatud kokkuleppe üle, ütles Twitteris: "Toetus on mõeldud kõigile lastele, kellele on määratud riiklik peretoetus". Sellesse kategooriasse kuuluvad 1-15-aastased ja 15-20-aastased lapsed, tingimusel et nad õpivad. Toetusest saavad osa ka alla üheaastased lapsed.

Paradnieks lisas, et täpse ajakava, millal hakatakse väljamakseid tegema, peab valitsus veel kinnitama. Jätkates Twitteris küsimustele vastamist, märkis Paradnieks, et Läti rahvuslik ühing on teinud ettepaneku maksta 250 euro suurust toetust ka 20-24-aastastele täiendõppes osalevatele noortele, kuid see ettepanek lükati tagasi.

Varasemalt ei suutnud koalitsioon kokku leppida, kuidas korraldada peredele ühekordse toetuse andmist. Kohtumisel leppisid poliitikud kokku, et majandus- ja heaoluministeeriumid võtavad selle asja ajamise enda peale. Ühekordse toetuse eraldamise vastu oli Läti rahandusminister Janis Reirs, kes viitas, et parem oleks üle vaadata igakuine peretoetus.