Eesti liigub Aasa sõnul seni graafikus ja seatud tähtaeg 2025 on igati realistlik. „Teoreetiliselt on sünkroniseerimine võimalik ka enne seda, aga see eeldab Leedu-Poola merekaabli varasemat valmimist,“ lisas ta.

Minister jagas Leedu muret Astravetsi tuumajaama ohutuse pärast ning kinnitas, et Eesti elektrikaubanduses Valgevenega ei osale. „Samas pole võimalik piirata füüsilist elektri liikumist Loode-Venemaa, Valgevene ja Balti ühises elektrivõrgus kuni aastani 2025, sest füüsikaseaduste vastu ei saa.“ Ta rõhutas, et oluline on Leedu liitumine leppega, kuidas tehniliselt piirata elektrikaubandust kolmandate riikidega.

Aas tõi välja edasise koostöö jätkumise vajaduse kolme riigi vahel roheenergia osakaalu suurendamisel, kasvatades investeeringuid ühendustesse ja ühistesse meretuuleparkidesse. „Puhtama kliima saavutamiseks peame ühiselt veel palju pingutama, aga piiriülene koostöö muudab investeeringud efektiivsemaks,“ ütles minister.