Töötukassa andmetel on detsembri- ja jaanuarikuiste piirangute tõttu tänaseks määratud uut töötasu toetust 1715 asutusele ja ettevõttele Ida-Virumaal ja Harjumaal, kes annavad kokku tööd 10 083 inimesele. Kompensatsiooni kogusumma küündib üle 16,74 miljoni euro.

Maksimaalse ehk 180 000-eurose toetussumma saajate nimistust leiab nii Eesti Kunstimuuseumi, Eesti Vabaõhumuuseumi, aga ka Noorsooteatri, Vene Teatri ja Draamateatri. Ettevõtetest on maksimumkompensatsiooni saanud ka mõned hotellid. Nende hulgas on nii Swissotel Estonia kui ka Meriton Hotels AS.

12 maksimumsumma saajate ringis on veel ka nii Reval Cafe kohvikute pidaja OÜ Esperan kui ka Urve Palo juhitav Fenix Casino, mis tegutseb ettevõtte OÜ Novoloto all. Ka on 180 000 eurot kompensatsiooni saanud nii Chopsticksi kui Little India restorane pidav OÜ McKenzie Invest kui ka OÜ Kalevi Veekeskus.