Meedia segmendi müügitulu näitas väga head taastumist võrreldes eelmise aastaga olid müügitulud samal, 13 miljoni euro tasemel. Aastas kokku olid meediasegmendi tulud 43,7 miljonit eurot, mis on kõigest 1% madalam võrreldes eelmise aastaga. Meedia segmendi müügitulude taga on nii veebireklaami kui digitellimuste jätkuv tugev müük.

12 kuu müügitulu oli kontsernis 63 miljonit eurot, mis on 6% vähem võrreldes eelmise aastaga. Kuueprotsendiline käibelangus tuleneb peamiselt II kvartali eriolukorra mõjust ning kogu aasta lõikes trükiteenuste segmendis langenud müügituludest.

4. kvartalis oli liidriks digitaaltulu

Ekspress Grupp kasvatas IV kvartalis digitaalseid tulusid, mis moodustasid 71% kontserni meediasegmendi müügituludest ning 49% kontserni kogukäibest. ASi Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas 2020. aastal Balti riikides kokku 73% ja ulatus detsembri lõpus üle 81 tuhande. 2020. aasta oli meie väljaannetele digitellimuste kasvu osas murranguline kõigil turgudel. Tellimuste kasvu peamine põhjus on inimeste hoiakute ja harjumuste muutus ning ka ühiskonnas toimuvad suured muudatused ja protsessid. Kvaliteetse omakeelse digitaalse sisu eest maksmine on muutunud tänapäeval normiks. Muutust toetas ka üleüldine foon valeuudiste ja vandenõuteooriate levik sotsiaalmeedia platvormidel on omakorda tähtsustanud objektiivse ajakirjanduse tähtsust ühiskonnas.

Ekspress Grupi kasum enne intresse makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli IV kvartalis 2,4 miljonit eurot, mis on 0,7 miljonit eurot vähem võrreldes 2019. aasta IV kvartaliga. COVID-19 jätkuva mõju tõttu majandusolukorrale on kontsern kajastanud 2020. aasta 4. kvartalis ühekordse mõjuga materiaalse põhivara väärtuse langust summas 1,0 miljonit eurot ning ühekordseid koroonakriisiga seotud riiklikke abimeetmeid summas 0,4 miljonit eurot. EBITDA oli 12 kuuga kokku 7,0 miljonit eurot, kasvades 3% võrreldes eelmise aastaga. Kui 12-kuu vaates kokku on kontsern võrreldes 2019. aastaga kaotanud peamiselt COVID-19 pandeemia mõjust ca 4,2 miljonit eurot müügitulusid, siis kuludes on sama perioodi võrdluses hoitud kokku 5,4 miljonit eurot.

Kontserni puhaskasum oli IV kvartalis 1,6 miljonit eurot ja 12 kuu vaates kokku 2,5 miljonit eurot. IV kvartali tulemust mõjutab positiivselt jätkuv kulude kokkuhoid, müügitulude taastumine ning ühekordse finantstuluna kajastatud 0,7 miljonit eurot piletimüügiplatvormi ostuhinna tasumata tuleviku kohustuse osa õiglase väärtuse korrigeerimise eest. 2020. aastal teenitud puhaskasum on 80% kõrgem võrreldes eelmise aastaga.

Kõige enam sai pihta Läti piletimüügiplatvorm

Kõige enam on COVID-19-st tingitud eriolukord mõjutanud Läti piletimüügiplatvormi tegevust. Kevadest alates on Läti riik seadnud 50%-lise piirangu saalide täituvuse osas ning alates novembri algusest kehtestati riigis uus eriolukord, mis kestab vähemalt kuni 4. aprillini 2021. Eriolukorra tõttu on kõik üritused tühistatud, mistõttu on piletimüügiplatvormi tegevus oluliselt piiratud. Piletimüügiplatvorm on saanud keskenduda oma veebiplatvormi arendusele.

Kontserni likviidsus on jätkuvalt hea. 31. detsembri 2020 seisuga on kontsernil rahalisi vahendeid 6,3 miljonit eurot (31.12.2019 3,6 miljonit eurot). Likviidsust mõjutasid positiivselt pankade poolt antud maksepuhkused, maksukohustuste ajatamine ning Eesti Töötukassalt saadud töötasu hüvitis. Likviidsuspositsiooni hoidmine on kontsernile oluline, sest koroonamõjudest tingitud kriisi edasine ulatus 2021. aastal on veel teadmata.

Kontserni juhatus teeb ettepaneku jätta 2020. majandusaasta kasum jaotamata, kuna kontserni eesmärk on jätkata investeeringuid digitaalse ärisuuna kasvatamisse. ASi Ekspress Grupp strateegiline fookus on kvaliteetseima ning efektiivseima meediaorganisatsiooni arendamine, digitaalse äri kasvatamine nii orgaaniliselt kui uute omandamiste teel ning tugeva turupositsiooni säilitamine trükimeedias, kuivõrd paljud lugejad eelistavad lisaks digitaalsele meediale jätkuvalt trükiformaati.