Küsimusele "kui kaotaksite oma praegusel erialal töö, on teil olemas teine eriala, millel töötada?" vastas jaatavalt 37% küsitletuist.

Samas on uue eriala õppimisele mõelnud üle 60% inimesist. Miks ei jõuta mõttest tegudeni? Vanemad vastajad leidsid, et neil pole mõtet pingutada. Nooremate puhul tuli välja, et 45% ei õpi ajapuudusel.

Lisaks pole 35% leidnud sobivat eriala, 32% aga arvab, et õppimine on kallis ja nad kaotavad palgas, kui vahepeal kooli tagasi lähevad.

Töötukassa kinnitusel toetavad nad nii tööotsijate kui töötavate inimeste õpinguid kutse- ja kõrghariduses ning maksavad paljudel juhtudel tasemeõppes osalemise toetust. Selle aasta alguses toetus tõusis, nii töötavad inimesed kui tööd otsivad inimesed saavad tööturul vajalikel erialadel õppimise eest nüüd kuus 292 eurot.

Töötukassa oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakonna juhataja Karin Andre ütles, et esimene september on lähemal kui tundub. "Mitmel varasemal aastal on töötukassa töötajad puutunud kokku sellega, et inimesed avastavad augustis, et võiks minna midagi uut õppima, aga et tea täpselt mida ja kuhu. Siis läheb kiireks ja õppimisplaanid lükkuvad taas aasta võrra edasi," märkis ta.

Karin Andre sõnul võiksid eelkõige mõelda õppimisele need, kel viimasest kooliskäimisest on möödas 15 aastat või rohkem. Aga ka need, kes eriala pole omandanud ja põhikooli või gümnaasiumitunnistus on saadud vähemalt viis aastat tagasi.