Töötukassa karjäärinõustaja Lemme-Getter Bogatkin räägib, et muutused tööturul näitavad päris selgelt, et mõned töökohad on hakanud kaduma, samas vajatakse teistsuguste oskustega inimesi. Uute oskuste omandamine ja täiendamine tagavad selle, et ühel hetkel ei seisa inimene olukorra ees, kus tal polegi eriti tööalaseid valikuid.

Karjäärinõustaja julgustab inimesi proovima. Kuid et proovid ei jääks ainult proovideks, selleks on tal kaheksa soovitust, mida järgides on ka täiskasvanuna uuesti õppima minemine suurema tõenäosusega edukas ja meeldiv.

Ole julge ja mõtle suurelt
Kujuta vaimusilmas end soovitud eriala lõpuaktusel ja analüüsi, millised ametikohad avab õppimine sulle tulevikus.

Küsi ära kõik oma küsimused juba enne õppima asumist

Räägi oma tuttavatega, kes on sind huvitavat eriala õppinud ning töötavad samas vallas ning räägi ka kooli õppeosakonnaga, nõnda saad vastused oma küsimustele. Osale eriala avatud uste päeval.

Planeeri õppimise koormust ja arvesta oma töö- ja pereeluga

Püüa leida igasse nädalasse konkreetsed ajad, millal tegeled õppimisega. Kas selline ajakava on realistlik? Mida arvab sellest abikaasa? Uuri ka hajutatud õppekoormuse võimalusi.

Räägi õppimise teemal oma tööandjaga, rääkige läbi tööandja ootused ja vajadused

Kas ja millisel määral on sinu ametikoht asendatav? Kas ettevõte toetab sinu õppima asumist? Millist töökoormust sinult tegelikult oodatakse?

Usu väikestesse algustesse

Ära ole enda suhtes liiga kriitiline. Uue õppimisharjumise kujundamine ning erialasse süvenemine võtab aega.

Ära võrdle end teistega
Sina oled sina! Alati on keegi parem ning alati ka halvem nii võimekuselt kui saavutustelt, tegelikkuses loeb vaid see, kuidas sina liigud ja arened.

Tee vigu kiirelt!

Küsimus pole selles kas, vaid millal tulevad vead õppima asudes, seda nii lastel kui ka täiskasvanutel. Tegelik küsimus on selles, kas oskame oma vigade ning vajaduste põhjal teha õigeid järeldusi.

Kohtu karjäärinõustajaga

Nõustamisele võib minna ka siis kui esialgu on peas vaid uitmõte õppima minna. Nõustajad on kursis nii erialadega kui ka aitavad mõelda, milline valik on sinu jaoks kõige sobivam.

"Töötukassa toetab nii tööotsijate kui töötavate inimeste õpinguid kutse- ja kõrghariduses ning maksab paljudel juhtudel tasemeõppes osalemise toetust," lisas Bogatkin